Communicatie en breinkennis

Communicatie

Met kennis van onbewuste processen kun je beter communiceren

Het zijn vooral onbewuste signalen die regelen hoe we ons gedragen en op anderen reageren. Daarom lukt het je meestal niet om iemand ‘mee te krijgen’ met alleen een rationeel verhaal, ook al heb je goede en naar jouw idee overtuigende argumenten. Een groot deel van ons handelen wordt bepaald door stimuli die we eigenlijk niet bewust waarnemen.
Inmiddels is er veel bekend over de psychologie van de interactie en van de werking van ons brein. Daar kunnen wij in opdrachten op inspelen. Ook maken we desgewenst gebruik van onze kennis van en ervaring met Transactionele Analyse.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Je hebt een geweldig verhaal, maar het komt niet over.
 • De ene keer slaat je verhaal wel aan en de andere keer helemaal niet.
 • In een gesprek blijft iedereen zichzelf maar herhalen, niemand lijkt te (willen?) luisteren.

Het gevolg is:

 • Je voelt jezelf onmachtig en je energie loopt weg.
 • Het gesprek lijkt nutteloos, mensen haken af.
 • Of erger nog: de standpunten verharden zich.

Wat kun je eraan doen?

 • Benut in je voorbereiding de inzichten uit breinkennis.
 • Verdiep je in de ander: wat is voor diegene belangrijk en waarin wil diegene erkend worden?
 • Onderken de kracht van emoties en sferen.
 • Herken en erken je eigen reacties op anderen.
 • Train jezelf in het stellen van de goede vragen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Helpende inzichten uit de breinkennis

 • Priming: op onbewust niveau een positieve houding oproepen met welgekozen woorden, beelden, sfeer, geuren en smake
 • Framing: het psychologische kader beïnvloeden waarbinnen een communicatieboodschap wordt ontvangen
 • Nudges: kleine duwtjes in de goede richting om te verleiden tot gedragsverandering, zachte sturing in plaats van dwang
 • Spiegelneuronen: de hersencellen die maken dat we gedrag of emotie van anderen kopiëren, wat een grote rol speelt bij non-verbale communicatie (empathie) en groepsdynamische processen
 • SCARF: aspecten (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness) waarop we gevaar willen minimaliseren en beloning maximaliseren
 • Creatief denken: vaste denkpatronen doorbreken, bewust schakelen tussen automatisch gedrag en reflectief gedrag (systeem 1 en systeem 2)
 • Intuïtie: het ‘gevaar’ dat we daar te veel waarde aan toekennen

 

Helpende inzichten uit de TA (transactionele analyse)

 • Interactiepatronen: vaste lijnen van actie-reactie herkennen en daar bewust wel of niet verantwoordelijkheid in nemen
 • Spelgedrag: herkennen wanneer je met gesprekspartners in een ‘spel’ terecht komt (bijvoorbeeld de dramadriehoek)
 • Erkenning en miskenning: begrijpen hoe belangrijk deze begrippen zijn in de communicatie
 • Jezelf kennen: weten waardoor je getriggerd wordt en wat dan je niet-effectieve reacties zijn

Je kunt beter communiceren wanneer je bewust omgaat met het onbewuste.

Ik wil meer weten