Diversiteit en inclusie

Voor bestuur, management, professionals en medezeggenschap

Inclusie gaat over het omgaan met diversiteit: in organisaties, in de samenleving. Het is een ambitie die velen delen, maar die niet eenvoudig te verwezenlijken is.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

  • Natuurlijk is iedereen (in het bestuur, in de leiding, in de organisatie) voor diversiteit, maar pogingen om meer diversiteit op hogere niveaus te krijgen stranden steeds.
  • Het formuleren van doelen voor diversiteitsbeleid loopt vast in discussies over wel of geen voorkeursbeleid.
  • Ook al is het team divers, toch voelt niet iedereen zich erbij horen en tot zijn recht komen.
  • Soms lijkt het of sommige mensen/groepen er niet bij willen horen. De verschillen zijn gewoon te groot.

Het gevolg is:

  • Diversiteit is geen populair onderwerp; de voorvechters voelen zich als enigen verantwoordelijk.
  • Juist omdat er zo weinig voortgang lijkt te zijn, wordt diversiteit een ‘sleurthema’.
  • In de praktijk is er sprake van uitsluiting, in de organisatie of in de wijk, van mensen en groepen.

Wat kun je eraan doen?

  • De ambitie tot diversiteit vertalen naar inclusief handelen, met concrete doelen.
  • Inclusie en diversiteit zien als een taai vraagstuk dat geen snelle resultaten toelaat, maar wel aanhoudend aandacht nodig heeft.
  • Adviseurs erbij betrekken die al jaren ervaring hebben met dit thema, en kunnen helpen met haalbare doelen en concrete stappen uitzetten.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Diversiteitsbeleid als aanjager

Diversiteit en inclusie scoren bij veel organisaties hoger bij ‘goede bedoelingen’ dan bij ‘mooie resultaten’. Vaak zijn er pogingen geweest om bij werving en selectie te zoeken naar meer vrouwen of mensen met migratieachtergrond. Met al dan niet duurzaam succes. En twijfels over hoe een organisatie of wijk nu echt divers en inclusief kan worden. Wij zijn ervoor om organisaties verder te help met dit taaie vraagstuk.


Eerst ambities, dan strategie

Of het nu gaat om diversiteit in leeftijd, etniciteit, gender of seksuele voorkeur, het begint altijd met het benoemen van de ambities. Waar kom je vandaan en waar wil je heen? Welke drijfveren en motieven zijn er in de organisatie om diverser te worden? Na visie en doelen kunnen de juiste inspanningen worden benoemd en ingezet. Diversiteitsbeleid vraagt om een veranderstrategie, die we graag op maat ontwikkelen.

Die veranderingen zullen we ook graag begeleiden- in een combinatie van goede gesprekken, duidelijke spelregels en afspraken, reflectie- en leermomenten.


Hoe wordt je organisatie beter in het omgaan met verschillen?

Diversiteit is een kwaliteit, maar vergt ook een nieuwe houding en nieuw gedrag. Waarin cultuur, maar ook machtsrelaties belangrijke hinderpalen en succesfactoren kunnen zijn. We brengen in beeld waar positieve krachten richting diversiteit in de organisatie zijn, die uitgebouwd kunnen worden. We onderzoeken welke belemmeringen er zijn, en of die kunnen worden weggenomen of omgebogen.

We maken het zo concreet mogelijk: dit gedrag, voor deze klanten, met deze uitwerking, naar medewerkers en resultaten.


Inclusie is omgaan met diversiteit

Over inclusiviteit zijn mooie verhandelingen geschreven. In het kern gaat het erom te zorgen dat mensen, met al hun verschillen, mee kunnen doen, in organisaties en in de samenleving. We vertalen het met onze opdrachtgevers naar concrete kwesties. Bijvoorbeeld: hoe bereiken we mensen die zich niet vanzelf melden bij inloop- of participatiebijeenkomsten. Ons antwoord? We gaan naar hen toe, en zorgen dat we hun vragen en belangen begrijpen, hun taal spreken. We nodigen hen uit aan te geven wat hun belangen en hun oplossingen zijn. En onderzoeken gezamenlijk wat nodig en wenselijk in, in de wijk, in de organisatie.

Inclusie was het jaarthema van De Beuk in 2017

Het thema stond ook centraal tijdens onze klantenmiddag.

Ik wil het verslag zien

Meer lezen

In Meedenkers en dwarskijkers gaat het hoofdstuk Als de samenleving verkleurt over ons denken over en werken aan diversiteit door de jaren heen.

Ik wil het hoofdstuk lezen