Organisatieverandering

Organisch veranderen, leren, ontwikkelen en een gedeelde visie

Zoek je ondersteuning en advies bij organisch veranderen, bij een organisatieverandering die past bij ‘de bedoeling’ en die gedragen en verder gebracht wordt door de medewerkers? Maak gebruik van de rijke ervaring van De Beuk, die ooit begon bij ‘De banaan wordt bespreekbaar’.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

  • De leiding kondigt een veranderingsprogramma aan, de medewerkers schieten in het defensief.
  • De kick-off van het veranderingsproces beloofde veel goeds;  in de praktijk is niet duidelijk wat er nou precies gaat gebeuren.
  • Het eindbeeld van de organisatieverandering is duidelijk, de weg ernaartoe lijkt al uitgetekend.

Het gevolg is:

  • De medewerkers zijn onvoldoende betrokken, de leiding komt alleen te staan.
  • Overal zijn werkgroepjes aan de slag gegaan, maar de richting en focus zijn zoek.
  • De enthousiastelingen lopen te ver voor de troepen uit, de meeste mensen gaan ‘gewoon weer aan het werk’.

Wat kun je eraan doen?

  • Niet uitgaan van een eindplaatje en een vaste marsroute, maar van de bedoeling en waarden van de organisatie.
  • Organisatieverandering beschouwen als een organische zoektocht, met experimenten, fouten en leren.
  • Een ervaren organisatieadviseur betrekken die helpt het samenspel van management en medewerkers, van binnen en buiten de organisatie, van grote ambities en kleine veranderingen verder te brengen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Organische organisatieverandering

De omgeving verandert, de vraag verandert, de koers verandert. Organisaties moeten zich steeds aanpassen. De Beuk ondersteunt organisaties daarbij zo dat zij zich kunnen aanpassen, verbeteren en zo nodig vernieuwen. Wij begeleiden de zoektocht naar kernwaarden en ‘De bedoeling’; we onderzoeken en verbeelden de toegevoegde waarde van organisatie en professionals. Echte verandering komt voort uit samenspel van management en medewerkers, van binnen en buiten de organisatie, van grote ambities en kleine veranderingen in werk en gedrag van alledag.


De oplossing van gisteren werkt niet voor de vraag van vandaag

Nieuwe maatschappelijke vraagstukken hebben invloed op identiteit en werkwijze van organisaties. Vaak is sprake van echte transities. Het succes van een transitie hangt af van de veranderkracht die de organisatie genereert. De Beuk is expert in diepgaande veranderprocessen en organisatieontwikkeling. In ons perspectief zit de veranderingsopgave én in systemen én in hoe mensen werken en samenwerken. Samenwerking, inspiratie en vernieuwende professionaliteit produceren nieuwe oplossingen.

Integraliteit: maatschappelijke vraagstukken sector- en discipline-overstijgend aanpakken

Een focus op een gezonde stad, de inrichting van een fietsroute of de aanpak van jeugdproblematiek: ze vragen om een integrale aanpak. Niet vanuit één afdeling of één discipline, maar breed en samenhangend. Zodat niet één perspectief bij voorbaat dominant is en de andere invalshoeken slechts onderhandel-punten zijn. En zodat er geen breiwerk van aan elkaar geplakte denkbeelden ontstaat, dat richting of visie mist.


Veranderen gebeurt hier en nu

In onze aanpak is de gewenste verandering geen ver doel in de toekomst. Het veranderingsproces begint als het besluit daartoe genomen is: in het hier en nu. Veranderen verloopt organisch. Terwijl we samen werken met  management en medewerkers, krijgt de verandering gestalte. Wij werken aan tastbare zaken als organisatievisie, strategie, inhoud en financiën, werkafspraken en vaardigheidsontwikkeling. Tegelijkertijd werken we aan dat wat minder tastbaar en grijpbaar, maar altijd aanwezig en vaak bepalend is: dat wat zich tussen mensen afspeelt. Aandacht voor emoties, zingeving en energie, aandacht voor de betekenis die medewerkers aan hun werk, hun collega’s en de organisatie hechten.


Organisatieontwikkeling: gebruik het moment om te leren

Wij werken met onze opdrachtgevers aan organisatieontwikkeling en vernieuwing van denken en doen. We maken samen met onze opdrachtgever een dynamische analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen. We versterken vaardigheden en gedrag en beschouwen leren als een belangrijk element in het veranderproces van de organisatieontwikkeling. We werken vaak met een ‘witte’ veranderstrategie, waarin de medewerkers mede-eigenaar zijn van het proces en de uitkomsten. Vooral het centraal stellen van een veranderende praktijk is behulpzaam om als professionals en als organisatie uit te gebaande paden te stappen. Want het vraagt ondernemerschap en moed om vertrouwde werkwijzen los te laten; het plezier van ontwikkelen en experimenteren groeit gaandeweg.

Meer lezen over organisatieverandering

Dorien de Wit schreef het artikel Kijkwijzer voor veranderaars, in Holland Management Review, april 2016.

Ik wil het artikel lezen