Teamontwikkeling

Met teamontwikkeling verbeter je de samenwerking

Met aandacht voor de teamontwikkeling is groepsdynamiek te ontwarren tot samenwerkingskwesties. Je kunt er de voortgang van een team mee op gang brengen, gaande houden en zorgen dat het team zichzelf blijft vernieuwen. 

 

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Er zijn hardnekkige patronen in je team die maar niet te doorbreken zijn.
 • De eigen belangen van sommige teamleden lijken het steeds te winnen van gezamenlijke belangen.
 • Wat zich precies afspeelt in het team is niet duidelijk, maar opbeurend is het niet.

Het gevolg is:

 • Teamoverleg is niet zo productief en prettig als je zou willen en als misschien iedereen zou willen.
 • Mensen mijden het teamoverleg.
 • Iedereen kijkt naar de leidinggevende om het op te lossen.
 • Er is weinig collegialiteit en er wordt ook minimaal samen geleerd.
 • Teamleden voelen zich niet verantwoordelijk voor elkaars werk.

Wat kun je eraan doen?

 • Besteed aandacht aan de samenwerking, stel hardop de vraag wat iedereen ziet gebeuren.
 • Neem geregeld de tijd om te bespreken wat je als team wilt bereiken en wat ieder daarbij nodig heeft.
 • Leer als team je eigen proces van teamontwikkeling begeleiden, al dan niet met tijdelijke externe hulp.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

De dynamiek

De dynamiek in teams lijkt soms moeilijk te beïnvloeden: ‘Daar gaan we weer’. Meestal leidt het onderwerp van gesprek eronder en de energie van teamleden. Dat kan, maar hoeft niet. Er is soms weinig oog voor de verbindingen die kunnen helpen.

Een gestage voortgang in een team is niet het resultaat van een virtuoze leider of coach. Het gaat er eerder om dat de groep met volwassen mensen af en toe van een afstandje naar de eigen samenwerking kijkt en zich afvraagt wat er speelt.

Je krijgt grip op groepsdynamiek als teamleden hun werk doen en zich daarnaast openlijk afvragen ‘wat gebeurt er nu eigenlijk?’. De afwisseling in deze twee focussen is het schakelen tussen ieders eigen belang en het gezamenlijk teambelang. Die doelen en beweegredenen afstemmen is teamtextuur weven. Dat raakt wel eens in de knoop, en is ook te ontwarren.

Eigen belang en teambelang zijn de twee elementen waaruit samenwerking bestaat. Niet altijd in gelijke grootheden en daarom is ‘wat is er aan de hand’ een vraag om te blijven stellen.

Natuurlijk kun je een procesbegeleider vragen deze taak op zich te nemen. Je kunt ook als team leren om je eigen proces te begeleiden. Dat maakt het werk voor ieder passender.

Ik wil meer weten over de mogelijkheden in mijn situiatie

Ik wil contact