Reflectie voor RvT en RvC

Zelfevaluatie

Reflectie voor raden van toezicht en raden van commissarissen

Elke raad van toezicht en raad van commissarissen doet er goed aan geregeld te reflecteren op het eigen functioneren. Dat gebeurt in eigen kring, maar periodiek ook met externe begeleiding. Met een externe begeleider houdt de voorzitter de handen vrij en haalt de raad een ervaren buitenstaander in huis, die een spiegel kan voorhouden, kennis inbrengt en helpt zaken te benoemen die te vaak onbesproken blijven.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • De RvT of RvC houdt keurig toezicht, maar komt nauwelijks toe aan zijn andere rollen: goed werkgeverschap en klankbord voor de bestuurder.
 • De vergaderingen van de raad zijn effectief, maar nauwelijks inspirerend of levendig.
 • De relatie met de bestuurder is matig. Bestuur en raad lijken vanuit twee verschillende planeten te werken.
 • De relatie met de bestuurder is goed. Te goed? Zijn de toezichthouders voldoende scherp?
 • De RvT of RvC is tevreden met zichzelf. Of is de raad zelfgenoegzaam geworden?
 • De RvT of RvC wordt bedolven onder stukken en komt niet toe aan echte gesprekken.
 • Het schuurt soms in het team. En de oorzaken blijven onbesproken.

Het gevolg is ...

 • dat de organisatie een minder actieve en betrokken raad heeft dan ze verdient.
 • dat de leden van de raad lijden aan een tanende motivatie.
 • dat onuitgesproken beelden en oordelen het werken in de raad negatief beïnvloeden.

Wat kun je eraan doen?

 • Investeren in de interactie en verhoudingen binnen de raad.
 • Bespreekbaar maken wat ieders verwachtingen zijn over de wijze van toezichthouden.
 • Agenderen hoe de samenwerking met de bestuurder prettiger en/of effectiever kan worden.
 • De belangrijkste dilemma’s in het toezichthouden expliciteren en in een rustige setting bespreken.
 • Focus aanbrengen, vertragen, investeren in moedige gesprekken.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Jaarlijkse zelfevaluatie

De opvattingen over de toegevoegde waarde van een raad van toezicht of raad van commissarissen veranderen mee met de dynamiek in elke sector en de ontwikkelingsfase van de organisatie. Reflectie op rollen, samenwerking en interactie is van grote waarde voor een RvT of RvC. In het dagelijkse vergaderschema komen dergelijke onderwerpen er vaak bekaaid vanaf. De jaarlijkse zelfevaluatie, met externe begeleider, in een aangename setting met een lunch of diner erbij, is voor vrijwel elke raad een flinke oppepper.

Wij werken graag als begeleiders van de zelfevaluatie en kunnen daarbij niet alleen onze kennis van organisatieontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken en teamsamenwerking inzetten, maar ook onze eigen ervaring met toezichthouden. We houden altijd voorgesprekken met alle deelnemers aan de evaluatie en zorgen zo voor een programma dat goed aansluit bij de wensen, noden en verwachtingen.
We bedenken passende werkvormen voor gesprek, dialoog en bespreken van dilemma’s. We gebruiken graag werkwijzen uit de methodiek van Deep Democracy, waarbij we actief op zoek gaan naar meer perspectieven en ieders wijsheid.