Colleges van B&W en GS

Reflectie, visievorming, samenspel

Een college van Burgemeester en Wethouders of Gedeputeerde Staten is een bijzonder gezelschap. Zo is er bijvoorbeeld geen echte baas. De burgemeester resp. de CdK is wel voorzitter maar heeft geen zeggenschap over de collegeleden. En het college is wel én niet een team. Het heeft een gezamenlijk programma en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar de individuele teamleden hebben ook rekenschap af te leggen aan hun partij en uiteindelijk individueel aan de raad of de staten. En als het lukt om een hecht team te formeren, is de raad soms niet blij: die wil juist de verschillen zien, die zoekt naar het onderscheid.

Ik wil graag informatie

Herken je dit?

 • Als college zijn we geen vanzelfsprekend team.
 • Integraal werken vraagt om collegiaal bestuur.
 • Als het spannend wordt, raken we elkaar makkelijk kwijt.

Als je niets doet ...

 • Je wordt als collegeleden tegen elkaar uitgespeeld.
 • Ieder collegelid trekt zich terug in de eigen dossiers.
 • Integrale aanpakken komen moeizaam van de grond.

Is er wat aan te doen?

 • Investeer in elkaar: leer elkaar kennen en waarderen, begrijp wat je zelf en wat de ander nodig heeft en hoe ieder reageert op stress.
 • Weet wat ieder belangrijk vindt: wat zijn de gedeelde waarden, waar zitten gedeelde ambities?
 • Reflecteer geregeld, werk aan een samenwerkingscultuur waarin ook gesproken kan worden over twijfels en loyaliteitsconflicten.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Wat wij bieden

We combineren onze ervaringen met bestuurders (wethouders, Gedeputeerde Staten, burgemeesters, CdK’s) met onze expertise in communicatie, strategieontwikkeling, teambuilding en coaching. We bieden een omgeving waarin bestuurders met elkaar in gesprek gaan: onderzoeken wat bindt, wat nodig is, wat opgaven zijn en vooral ook de zaken die er echt toe doen bespreken. Wij voegen toe waar nodig. We hebben expertise om Birkman-assessments te doen, wat helpt bij het snappen van de onderlinge dynamiek en wat ieder als persoon daarbij nodig heeft.

Heisessies met het college

In rust reflecteren en in gesprek gaan.

 • We zoeken naar overeenkomsten en verschillen in ambities en visie, om te komen tot een gezamenlijke strategische agenda.
 • We peilen kwaliteiten en karakters, om de kracht en de zwakke punten van het team in beeld te brengen.
 • We werken in het hier en nu aan de interactie, om een basis te laten ontstaan waarin men niet wegloopt voor meningsverschillen en in staat is om stevig te onderhandelen met behoud van goede onderlinge verhoudingen.
 • We zetten, indien gewenst, Birkman-assessments in.
 • We benutten breinkennis om samen te snappen hoe besluitvormingsprocessen werken en hoe de fuik van kokerdenken ontstaat.
 • We bieden gespreks-en intervisietechnieken aan die ook zonder ons gebruikt kunnen worden in het college.

Opereren in de ‘mediacratie’

Strategische communicatie is de core business van een college. In onze aanpak:

 • verdiepen we inzichten over communicatie, zoals de invloed van het onbewuste, priming en framing
 • doordenken we het beeld dat het college wil uitdragen en wat dat betekent voor de sturing
 • gaan we in op de kansen en valkuilen van social media
 • bespreken we het samenspel met communicatieadviseurs en journalisten
 • laten we desgewenst ook de individuele kant van communicatie als wethouder of burgemeester aan bod komen: presenteren, speechen en debatteren.

Integriteit

Persoonlijke belangen, loyaliteiten, spanning tussen regels en ‘gezond verstand’ en politiek opportunisme leiden tot morele dilemma’s.
Het college staat model voor een integere overheid en moet zulke dilemma’s kunnen hanteren.

In onze aanpak gaan we aan de slag met:

 • morele oordeelsvorming: hoe kun je met behulp van het zeven‐stappenplan lastige dilemma’s ontrafelen en komen tot een uit te leggen besluit?
 • interventies en werkwijzen om te bevorderen dat ook raadsleden en ambtenaren integer handelen.

Samenwerking met de gemeenteraad

In onze aanpak richten we ons op:

 • het doorbreken van de wij/zij-verhouding
 • de kwaliteitseisen aan bestuursvoorstellen en informatievoorziening
 • het faciliteren van de raad bij het helder formuleren van kaders
 • samenspel in een participatiesamenleving (rol raad, ambtenaren en bestuur)
 • het omgaan met de spanning tussen daadkracht en zorgvuldigheid