Business Model Canvas

Voor elke organisatie die haar strategie wil herijken of ontwikkelen

Het Business Model Canvas is een toegankelijke manier om als organisatie je doelen aan te scherpen.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Het ontrafelen van een organisatievraagstuk is vaak taaie kost.
 • Jammer dat strategie-processen vaak zo veel tekst en uitleg vragen.
 • Vaak komt er niets nieuws uit innovatie-zoektochten: als je doet wat je deed, krijg je wat je weet.

Het gevolg is:

 • We laten ingewikkelde vraagstukken over aan een klein groepje, in plaats van ieders creativiteit te benutten.
 • Draagvlak en eigenaarschap voor nieuwe plannen ontbreekt.

 

Wat kun je eraan doen?

 • Een creatief proces ingaan met betrokkenen waarbij verbeelding en ontwerp worden ingezet in plaats van steeds maar nieuwe tekstversies.
 • Business Model Canvas inzetten.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Het Business Model Canvas, ontwikkeld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur, is een effectieve manier om complexe organisatievraagstukken inzichtelijk en behapbaar te maken. Het geeft in korte tijd concrete resultaten en positieve energie. Het Business Model Canvas (BMC) is een creatief proces, waarin op een gestructureerde manier beleids- of organisatiedoelstellingen worden toegespitst op haalbaarheid in de toekomst.

Quickscan Business Model Canvas is voor elke organisatie die een nieuw verdienmodel wil ontwikkelen of het huidige model wil herijken. 
Ook is het geschikt voor organisaties die moeten innoveren en zich afvragen voor wie, hoe en met welk resultaat. 
Voor veel organisaties is een continue veranderopgave de realiteit, net als de noodzaak om klantgericht en vraaggericht te werken. In het BMC staat de klant centraal in het denken en doen.

Wat voegt het Business Model Canvas toe?

 • Werken met het Canvas koppelt passie en poen.
  Krimpende budgetten maken het noodzakelijk dat overheden en maatschappelijke organisaties niet alleen waardegedreven, maar ook meer financieel gedreven te werk gaan. Ook voor bedrijven is een goed verdienmodel van belang, waarin waarde wordt gekoppeld aan middelen. Werken met het BMC brengt inhoud en geld bij elkaar en in balans.
 • Het Canvas daagt uit om kritisch na te denken over wie de klant is.
  Hoe kan die klant afgebakend en omschreven worden en waar is die echt naar op zoek? Het gaat niet om de vraag wat de organisatie vanuit een intrinsieke motivatie ‘aan de man’ wil brengen, maar om de vraag wie ‘de man’ dan is en welke oplossing deze zoekt.
 • Tijdens het werken met het Canvas ontstaat al doende draagvlak.
  Werken met het BMC doe je met collega’s en belangrijke partners. Samen ontwerpen we de stip op de horizon, door in balans te brengen wat de (maatschappelijke) waardecreatie is, hoe deze kan worden bereikt en wat dat kost en oplevert.
Ik wil meer weten

Workshops Business Model Canvas