Communicatiestrategie

Een doordachte communicatiestrategie helpt je zoveel verder

Communicatie is van oudsher onze kernexpertise. In de jaren 90 publiceerden we hier al over met boeken als ‘De eigenwijze ontvanger’ en de ‘De eigenwijze zender’. Kern is het denken vanuit de – beoogde – ontvangers.  Hierover hebben we veel praktische handvatten en methodieken ontwikkeld, waarbij we de inzichten uit de neuropsychologie benutten (zie ook onze pagina over communicatie).

Ik wil hier meer over weten

Herken je dit?

 • We hebben voor ons project wel een koers uitgezet, maar die komt niet over.
 • In onze organisatie worden verschillende verhalen gecommuniceerd.
 • Als ik iets ga presenteren, wil ik meer zeggen dan er in de tijd past!

Het gevolg is:

 • Ontvangers van je boodschap voelen zich niet aangesproken.
 • Iedereen communiceert zijn of haar eigen verhaal; de verhalen versterken elkaar niet.
 • Je presentatie kabbelt, ook al ben je nog zo bevlogen over je onderwerp.

Wat kun je eraan doen?

 • Elke communicatie afstemmen op de behoeften, belangen en beweegredenen van de ontvangers.
 • Werken aan een samenhangende communicatiestrategie voor je organisatie of project.
 • Presentaties goed voorbereiden en altijd zorgen dat je de kern van je boodschap helder hebt.
 • Inzichten gebruiken uit de neuropsychologie.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Communicatie: bouw een brug naar de belangen van de ander

Hoe bereik je mensen, hoe betrek je mensen, hoe verbind je mensen met elkaar? Dat is de vraag van veel van onze opdrachtgevers. Nooit eerder waren informatie en kennis zo toegankelijk als in deze tijd. En toch was het nooit zo moeilijk om de ontvankelijkheid van mensen voor je te winnen. Hoe werk je met effectieve communicatie aan gedragsverandering? Hoe zet je communicatie in veranderingsprocessen met succes in? De Beuk werkt vanuit actuele communicatie-inzichten. Centraal daarin staat de man of vrouw die weet dat zijn of haar boodschap de moeite van het vertellen waard is.

 

Communicatie met de doelgroep

Men speurt naar slimme mogelijkheden om een brug te slaan naar de belangen en behoeften van de beoogde groep mensen. Om aandacht van de ander – organisaties, burgers en werknemers – te krijgen is het belangrijk om vooral aandacht aan de ander te besteden. Wie zijn de mensen eigenlijk aan wie we ons verhaal willen vertellen? Wat zijn hun belangen, behoeften, beweegredenen? Een gemotiveerde zender die ervoor gaat om het publiek te bereiken, maakt van de ontvanger een zender. Hij of zij verdiept zich vooral ook in de sociale context en de wensen van de ontvanger. Communicatie wordt effectief als een bezielende zender ruimte laat aan de ontvanger.

 

Hoe draagt communicatie bij aan het slagen van het plan?

Bij elk nieuw plan, project of traject hoort een communicatiestrategie. Het helpt om in een vroeg stadium vast te stellen hoe communicatie kan bijdragen aan het slagen van plan, project of traject. Pas gaan nadenken over communicatie als alle besluiten al genomen zijn, is een veel gemaakte vergissing. Een communicatiestrategie gaat hand in hand met het ontwikkelen van een plan, project of traject. De strategie geeft antwoord op vragen als: wie moeten er geïnformeerd worden, met welke boodschappen, op welke momenten, via welke kanalen en hoe gaan we dat organiseren? Communicatie is geen eenrichtingsverkeer: een strategie organiseert tweezijdig informatie delen, produceren en verwerken. Communicatie en participatie liggen vaak in elkaars verlengde. Zie ook communicatie en breinkennis.

Bouwstenen van een communicatiestrategie

Doelgroepen

 • Onderscheid aanbrengen tussen interne en externe communicatie.
 • Een krachtenveldanalyse maken en doelgroepen benoemen binnen en buiten de organisatie / het project.
 • Achterhalen wat de belangen, behoeften en beweegredenen zijn van de verschillende doelgroepen.

Kern van de boodschap

 • Bepalen welke boodschap moet landen bij de doelgroepen, zowel over de inhoud als over het proces.
 • Zorgen dat deze boodschap aansluit bij de behoeften, belangen en beweegredenen (‘een brug slaan’).

Kalender

 • De mensen / doelgroepen meenemen in de ontwikkeling van plan, project of traject: communicatie vroegtijdig starten en zorgvuldig up to date houden.
 • Een planning maken met ruimte voor het verwerken van input en suggesties uit het communicatietraject.

Kanalen

 • Aansluiten bij de manier waarop de doelgroepen hun informatie vinden en verwerken: van twitter tot koffietafel, van nieuwsbrief tot informatieavond.
 • De input en reacties die mensen leveren, via diezelfde of andere kanalen volgen en benutten.

Organisatie

 • De communicatie professioneel en zorgvuldig vormgeven: informatie moet toegankelijk, aantrekkelijk en eerlijk zijn.
 • Eén op één samenwerken met de leiding van het plan, project, traject
 • Om de communicatie optimaal te laten bijdragen aan een goed product
 • In een krachtenveld dat het begrijpt, herkent, accepteert en wil.

 

Ik wil sparren over onze communicatiestrategie

Wil je een adviseur spreken over dit thema?

Ik wil contact