Heidagen en conferenties

Maak heidagen voor besturen, raden van toezicht, managementteams, stuurgroepen en andere teams productief en inspirerend.

Echt goede voorbereiding van heidagen en conferenties levert zoveel meer op, zowel inhoudelijk als wat betreft betrokkenheid en inspiratie.

Herken je dit?

  • Collega’s die al gaan zuchten als de jaarlijkse heidagen aan de orde komen.
  • Heidagen en conferenties die routineus worden georganiseerd, als een soort uitgebreide vergaderingen.
  • Een conferentie waar sprekers aan het woord zijn die zich niet bewust lijken te zijn van (belangen en behoeften van) de andere conferentiegangers.
  • Een heidag of conferentie waar je achteraf van vaststelt dat je er meer van had verwacht.

Het gevolg is:

  • Afnemende motivatie en deelname.
  • Gemiste kansen om iets bijzonders voor elkaar te krijgen met elkaar.
  • Doorslaan naar ‘uitjes’ als kleiduiven schieten in een poging toch nog iets van verbondenheid tot stand te brengen met collega’s.

Wat kun je eraan doen?

  • Voor elke heidag nadenken wat je ermee wilt bereiken en zorgvuldig voorbereiden.
  • Nooit een standaard programma ontwikkelen, maar altijd op maat, voor het doel, de gelegenheid en de betrokkenen.
  • Zorgen voor alle belangrijke condities, zoals een top-gespreksleider en altijd voldoende interactie (en geen flauwe ‘spelletjes’).

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Effectieve heidagen

Als een heidag voorspelbaar is en lijkt op een gewone vergadering, dan is er een kans gemist. Een kans om een doorbraak tot stand te brengen, op een ander niveau het gesprek te voeren of een nieuwe groep mensen enthousiast te krijgen. Een waardevolle heidag leidt tot nieuwe inzichten, tot elkaar anders zien en beter leren kennen. Wij bieden zorgvuldige voorbereiding, afwisselende werkvormen en deskundige begeleiding.

Zorgvuldige voorbereiding
Vooraf onderzoeken we behoeften en belangen. Welke onderwerpen komen in het dagelijkse doen en laten onvoldoende aan bod? Welke thema’s vragen om verdieping? Op welk vlak zijn doorbraken of andere resultaten gewenst? Op basis hiervan maken we een voorstel voor een levendig programma.

Afwisselende werkvormen
Afhankelijk van het aantal deelnemers zoeken we naar de juiste mix van werkvormen. Aansprekend, interactief en afwisselend. We houden rekening met allergieën (‘brr nee geen rollenspel!’), maar nodigen graag uit om toch voorbij het gewone gesprek om de vergadertafel te gaan.

Deskundige begeleiding
We leveren zeer ervaren gespreksleiding. Als er sprake is van deelsessies begeleiden we die, of briefen we vooraf de leiders van de deelsessies. We zorgen desgewenst voor een verslag, dat niet alleen de resultaten vastlegt, maar een communicatief verhaal naar ‘achterbannen’ is.  Waar nodig putten we uit ons netwerk voor sidekicks, acteurs en sprekers.

Conferenties
Ook voor conferenties geldt: zorgvuldige voorbereiding, afwisselende werkvormen en deskundige begeleiding maken ze tot een succes. Altijd maatwerk: welk resultaat wordt beoogd, welke deelnemers nodigen we uit, wat zijn hun belangen en behoeften? De Beuk is partner bij de inhoudelijke organisatie van conferenties, van vaststellen van doel en deelnemers, tot en met dagvoorzitterschap.
We zijn experts in conferenties van klein tot groot, van expertmeetings tot debatten.
Een bijzondere door De Beuk ontworpen conferentie is de arenaconferentie. 

Heidagen en happenings

In een bonte brochure geven we een indruk van ons palet aan effectieve en aantrekkelijke vormen waarin bijeenkomsten voor groepen te gieten zijn.

Ik wil de brochure bekijken