Onderzoek

Kwalitatief onderzoek naar meningen, prestatie en betekenis   

Wil je niet zomaar beslissingen nemen, maar je baseren op de juiste informatie en argumenten? Maak dan ruimte voor kwalitatief onderzoek dat verrast, verrijkt en onderbouwt.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

  • Er worden beslissingen genomen zonder onderbouwing.
  • We moeten keuzes maken, maar hebben geen zicht op voor- en nadelen.
  • We lopen vast, maar begrijpen niet waardoor.

Het gevolg is:

  • Je moet te vaak terugkomen op beslissingen, omdat niet alle belangrijke informatie bij de besluitvorming betrokken bleek.
  • Het maken van keuzes wordt uitgesteld.  
  • De gekozen oplossingen werken niet, zonder dat begrepen wordt waarom.

Wat kun je eraan doen?

  • Onderzoek inrichten dat inzicht verschaft en dynamiek ontrafelt.
  • Belanghebbenden betrekken bij je onderzoek, zodat aanbevelingen op steun kunnen rekenen en haalbaar zijn.
  • De Beuk inschakelen om onderzoek te doen vanuit een onafhankelijke positie, maar met participatie en inbreng van alle relevante belanghebbenden.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Onderzoek dat oplossingen zoekt

Samenwerking tussen teams of organisaties is vastgelopen. Het werk gaat door, maar moeizaam en zonder inspiratie. Een onderzoek door De Beuk interviewt alle betrokkenen, gaat op zoek naar de problemen en waarom ze zichzelf niet oplossen. Inzicht in achterliggende ontwikkelingen (zoals fusie of ruzie), in machtsverhoudingen, cultuur en context helpen vaak om hardnekkigheid te pakken te krijgen. Zonder focus op schuldigen en zondebokken, levert het onderzoek uitwegen en voorwaarden voor goede oplossingen.


Onderzoekt dat meningen opspoort

Als de leiding van een organisatie of het bestuur van een gemeente nieuw beleid ontwikkelt, maakt het zich verdiepen in opvattingen van medewerkers en inwoners daar deel van uit. Onderzoek door De Beuk is meer dan een oppervlakkige inventarisatie. Wij vragen door en analyseren. Wij passen een scala aan methodieken toe: van individuele interviews tot groepsinterviews en focusgroepen,  tot internet consultatie en panels. We zorgen dat we ook de mensen bereiken waarvan het lastig is hen te vinden en zich te laten uitspreken.


Onderzoek dat evalueert

Een programma is tijdelijk, maar vraagt om een tussentijdse evaluatie om van te leren en bijstellen en aan het einde een evaluatie ter overdracht en afsluiting. Een experiment moet gevolgd worden, om te weten wat werkt en wat niet werkt. Welke succesfactoren en voorwaarden kunnen worden meegenomen naar ‘het gewone werk’ of naar structurele organisaties? Een nieuwe werkwijze of sturingsfilosofie kan geweldig klinken, maar de waarde moet wel onderzocht. Bijvoorbeeld wanneer werken cocreatie en participatie bij het ontwikkelen van beter overheidsbeleid, en wat zijn de belangrijkste condities voor succes?

 

Welke soort onderzoek past in mijn situatie?

Ik wil meer weten