Evaluaties

Evaluatie van experimenten, programma’s en organisatieontwikkeling

Evalueren doe je om te leren en effectieve vervolgstappen te kunnen zetten. Evalueren is een professionele vaardigheid, die vraagt om een lerende context.
Adviseurs van De Beuk kunnen hier op diverse manieren een rol in spelen: we begeleiden evaluatiesessies met verschillende technieken, we voeren evaluatieonderzoek uit, we geven procesbegeleiding geven bij het ontwikkelen van een lerende organisatie/cultuur en we trainen in  leren evalueren.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Experimenten en programma’s voltrekken zich zonder reflectie of tussentijdse evaluatie.
 • Waan van de dag is leidend, er is nauwelijks tijd om eens rustig stil te staan bij hoe het gaat.
 • Achteraf wordt vastgesteld waar men halverwege het programma of experiment van de weg is geraakt.
 • Afspraken om te reflecteren of te evalueren worden verzet,  verkort of afgeblazen. 

Het gevolg is:

 • Het is niet duidelijk waardoor fouten veroorzaakt zijn.
 • Ook het succes is niet echt verklaarbaar.
 • Fouten leiden tot groter wordende problemen.
 • Het programma/project blijkt ingehaald te zijn door een veranderende werkelijkheid.

Wat kun je eraan doen?

 • Vooraf afspreken wat momenten voor reflectie en evaluatie zijn.
 • Niet alleen achteraf maar ook tussentijds evalueren.
 • Een evaluatie laten doen die inzicht levert in oorzaken en patronen , plus aanbevelingen die daarop aansluiten.
 • Evalueren en reflecteren ‘heilig’ verklaren.
 • Vooral werken aan een lerende cultuur!

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Gericht op de toekomst

Organisaties – maar vaak ook subsidiegevers – willen weten wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Zij moeten dat ook weten om verantwoording af te kunnen leggen: aan zichzelf, aan de klanten, aan de samenleving. En om te weten of de ingeslagen koers de juiste is of beter kan.
Wij richten evaluaties en evaluatieonderzoek niet alleen op de huidige situatie en op resultaten tot nu toe, maar geven ons onderzoek  een toekomstgericht perspectief. 
Wij voeren evaluatieonderzoek uit met een onafhankelijke bril, mét alle relevante betrokkenen. Zo is evalueren ook altijd leren. 


Inzicht in verandering en verbetering

Stel je hebt als organisatie een klantgerichte kanteling gemaakt en wil graag weten wat het effect hiervan is geweest voor je klantenkring, de dienstverlening en de medewerkers.  Of je bent bezig een aantal veranderingen door te voeren, maar dat gaat niet zoals je dat zou willen. Je wilt graag weten waar de knelpunten zitten om slagvaardig verder te kunnen gaan.  Of je hebt een experiment ingericht en wilt gaandeweg volgen of je aannames kloppen en de gevolgde werkwijze aantrekkelijk is om op te schalen. De Beuk voert zo’n evaluatie voor je uit.

 

Kijk op effectiviteit en efficiency

Stel je geeft als overheid subsidie aan organisaties en je wilt weten in welke mate deze organisaties bijdragen aan je doelstellingen. Je wilt weten of er sprake is van effectiviteit en efficiency. Wij kunnen dergelijk evaluatieonderzoek voor je uitvoeren, met waardering voor wat goed gaat en inzicht waar het beter kan. Je krijgt van ons concrete aanbevelingen en ondersteuning om aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie een verbetertraject in te gaan. Al tijdens het evaluatieonderzoek kunnen we voorwaarden scheppen voor succesvolle vervolgstappen.

 

Ik wil bespreken wat erbij komt kijken om evaluaties te organiseren

Ik wil contact