Leren en ontwikkelen

Leren begint bij de eigen ervaringen

Pas als je merkt dat iets niet lukt of dat je iets niet kunt, ontstaan de noodzaak en de motivatie om te leren. Dan heeft een training nut. Leren en ontwikkelen zijn belangrijk voor het presteren  van organisaties en medewerkers. Met een goede training, cursus of opleiding daag je jezelf uit: je maakt je een ander perspectief, nieuwe kennis of bijzondere vaardigheden eigen. Je maakt kennis met nieuwe mensen en hun keuzes. Die inspireren je tot nadenken over je eigen keuzes en gedrag. 

Ik wil meer weten

Herken je dit?

  • Deelnemers zijn enthousiast over een training, maar de effecten in het dagelijks werk blijven uit.
  • Een training sluit niet aan bij de echte leervragen van deelnemers.

Het gevolg is:

  • Medewerkers ontwikkelen zich niet, de training is weggegooid geld.
  • Medewerkers raken minder gemotiveerd om te leren.

Wat kun je eraan doen?

  • Zorgen dat de vorm die je kiest (training, leergang, intervisie, leren in de praktijk, enz.) past bij de vragen en behoeften van de deelnemers.
  • Benutten van de expertise van De Beuk om te onderzoeken wat de beste manier van leren is.
  • Altijd maatwerk opzoeken en leren onderdeel maken van organisatieontwikkeling.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen zijn belangrijk voor het presteren  van organisaties en medewerkers. Met een goede training, cursus of opleiding daag je jezelf uit: je maakt je een ander perspectief, nieuwe kennis of bijzondere vaardigheden eigen. Je maakt kennis met nieuwe mensen en hun keuzes. Die inspireren je tot nadenken over je eigen keuzes en gedrag. De Beuk gaat in haar trainingen uit van de werksituatie en bijbehorende vragen en leerbehoefte van de deelnemers. Wij scheppen in onze trainingen ruimte voor uitproberen, ontdekken en reflecteren. Wij zorgen voor heldere theoretische inzichten en leggen het accent op toepassing. Onze aanpak past bij het leren van professionals. In onze didactiek creëren wij voldoende veiligheid om te leren en ook voldoende ‘funfactoren’ (plezier in leren). Wij zijn gewend om kort en krachtig trainingen te geven, zelfs als het om langlopende leertrajecten gaat. Vaart en dynamiek zijn belangrijke principes. We beschikken over een scala aan werkvormen en methodieken en we werken met een mix aan leermaterialen.


Een voorbeeld:
De rol van de woningcorporaties in de samenleving is aan het veranderen. 
Dat vraagt van medewerkers nieuwe manieren van (samen)werken, andere competenties, vaardigheden, houding en gedrag voor het aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken. Omdat voor deze nieuwe manier van werken geen recept bestaat, ontwikkelde Portaal de vernieuwing werkendeweg. Een ontwikkelteam van mensen van binnen en buiten de organisatie startte met een nieuwe aanpak. Annemarie Reintjes van De Beuk was lid van het ontwikkelteam. Het team heeft de verandering als leerproces ingericht. Op weg naar een nieuw Portaal, aan de hand van het dagelijkse werk. De leerplaats is geen training of cursus naast het werk, maar het onderhanden werk is de leerplaats. Dáár vindt de vernieuwing plaats. Het veranderproces lijkt op een reis. Portaal is op weg met een bestemming voor ogen. Maar niemand is er nog geweest. Dus niemand weet exact hoe de bestemming eruit ziet of hoe de reis zal verlopen. De leerplaats is een voertuig om al lerend te werken aan het vormgeven van de nieuwe organisatie. Veranderen en leren gaan gelijk op. 

Leerplaatsen

Leerplaatsen zijn anders dan een cursus. Kern van een leerplaats is dat we geen antwoorden weten, maar samen onderzoeken en vragen stellen. De kennis die we vinden, kan van iedereen komen. Wij als Beuk zorgen voor het proces, voor de ruimte om te leren. Natuurlijk vragen we ook door en brengen we soms een nieuw perspectief in, maar de groep beslist. De leerplaats is dan ook echt een gezamenlijk project, we begeleiden en ontwikkelen het samen met mensen uit de organisatie. Het is altijd anders – natuurlijk hebben we inmiddels ontdekt wat belangrijk is, maar de groep bepaalt. En tot slot: de leerplaats is belangrijk, heel belangrijk. Je bent er voor elkaar, je bent erbij.

Zie ook de pagina Ambtelijk bestuurlijk samenspel voor een praktijkvoorbeeld.