Procesbegeleiding

Onafhankelijke procesbegeleiding levert vaart en kwaliteit. Wil je zelf kunnen focussen op de inhoud, schakel dan procesbegeleiding in. Deze bewaakt dat inhoud en proces de noodzakelijke aandacht krijgen.

Ik wil meer informatie

Herken je dit?

 • Je weet inhoudelijk wat er moet gebeuren maar je weet niet hoe het proces te organiseren om er te komen.
 • Het proces van samenwerken rommelt: belangenstrijd frustreert vooruitgang.
 • De leidinggevende trekt bijeenkomsten, maar heeft een dominante mening waardoor anderen niet aan bod komen.

Het gevolg is:

 • De weg van A naar B duurt te lang, aandacht verslapt.
 • Er ontstaat steeds ruis op de lijn, men begrijpt elkaar niet.
 • Er wordt veel gepraat, maar er worden geen besluiten genomen.

 

Wat kun je eraan doen?

 • Inhoud en proces beschouwen als twee verbonden trajecten, met ieder eigen aandacht en vereisten.
 • Zorgen voor duidelijke rollen, waaronder iemand die het proces, de voortgang en de relaties bewaakt.
 • Inschakelen van onafhankelijke procesbegeleiding.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Procesbegeleiding: echte steun bij opzet en voortgang

Vaak zoekt een organisatie iemand die helpt bij een lastig proces. Men weet best wat men wil, maar het helpt als iemand een proces ontwerpt zodat alle betrokkenen op de juiste manier aangehaakt zijn.

Zeker bij bijeenkomsten waar allerlei belangen spelen, is het prettiger wanneer er onafhankelijke procesbegeleiding is. In een veranderproces helpt een procesbegeleider om aandacht te houden bij de mensenkant van de verandering.De procesbegeleider ondersteunt de kopgroep of het ontwikkelteam, en pleegt gericht interventies om koers te houden en iedereen betrokken te houden.

Bij gebiedsontwikkeling is onafhankelijke procesbegeleiding aan zet om een krachtenveldanalyse te maken, een procesontwerp in te brengen, stakeholdersbijeenkomsten voor te bereiden en te leiden.

Vaak draagt onafhankelijke procesbegeleiding bij aan het voeren van het juiste gesprek, mensen behoeden voor ongewenst of oud gedrag en om toekomstgericht en concreet te blijven.

Procesbegeleiding door De Beuk betekent:

 • Er ligt een helder ontwerp voor een stappenplan.
 • Alle belanghebbenden worden betrokken.
 • Kaders en tijd worden bewaakt.
 • Het procesontwerp versterkt de inhoudelijke ambities.


Onze procesbegeleiders

 • verbinden inhoud en proces
 • geven ruimte aan diversiteit
 • zorgen voor de funfactor én resultaat
 • weten gevarieerde werkvormen in te zetten.

 

Ik wil meer weten