Lopende en recente opdrachten – najaar 2020

 

Dorien de Wit Dorien de Wit

 • treedt op als gespreksleider bij de Metropoolregio Amsterdam, in bestuurlijk overleg en bijpraatsessies voor raden en staten over de ‘verstedelijkingsstrategie’
 • begeleidt heidagen van colleges van Burgemeester en Wethouders, adviesraden, en besturen van maatschappelijke organisaties
 • is in Leiden aan de slag als procesmanager/regisseur participatie om de ambitie van de gemeente ‘Samen Stad Maken’ verder te brengen
Adinda Bremer Adinda Bremer

 • is aan de slag als ‘polderantropoloog’ om met 50 andere antropologen tot in de uithoeken van Nederland de socioculturele impact van Corona te onderzoeken
 • geeft weer trainingen Creatief Schrijven, hoewel de vorm zich tegenwoordig verlegt naar podcasts en film
 • leeft haar liefde uit voor de ‘hete aardappelen’ die in bijeenkomsten op tafel komen (meestal aan het eind), vanwege de opluchting bij deelnemers ‘dat het eindelijk goed is zo’
Annemarie Reintjes Annemarie Reintjes

 • bereidt bij het Hoogheemraadschap van Delfland het participatiebeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet bestuurlijk voor en ondersteunt bij de implementatie ervan in de organisatie
 • leidt gesprekken over het verbeteren van samenwerking in allianties, tussen raden van bestuur en huurdersorganisaties en in raden van commissarissen
 • is als docent verbonden aan de Academie voor Toezichthouders
Ina van Diepen

 • redigeerde drie publicaties over onderzoeken van een vakbond naar onwenselijke praktijken in de platformeconomie
 • schreef het jaarverslag voor een organisatie
 • deed verslaglegging van live informatiebijeenkomsten van gemeenten en doet dat nu van online sessies
Roel van der Heijde

 • voert onderzoek uit naar cultuur, samenwerking en sociale veiligheid bij een internationaal opererende culturele instelling en bij een financiële instelling
 • verzorgt het raakbaar leiderschapsprogramma voor diverse vakgroepen in de ouderenzorg
 • ontwikkelt voor een ziekenhuis een veiligheidsspel
Yung Lie

 • helpt als wijkambassadeur Energietransitie in twee Leidse wijken (samen ± 12.500 woningen) groepen bewoners bij de keuzes voor maatregelen aan de woning en verkenningen van warmteopties voor de komende 15 jaar
 • bestrijdt nieuwstrollen en nepnieuws met de Twittertap, samen met onderzoeksjournalisten, wetenschappers en data-analisten
 • faciliteert veel livestreams: in de studio, op locatie, met verschillende niveaus van interactiviteit – van vergaderingen tot conferenties tot theatervoorstellingen
Nicoline Roozen

 • werkt als interimmanager bij Skal, de toezichthouder in de biologische sector
 • begeleidt intervisiegroepen van dierenartsen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • begeleidt diverse teams die hun samenwerking willen verbeteren
Bernard Jan de Groot Bernard Jan de Groot

 • organiseerde voor 55 leden van de OR’en van een zorginstelling een online themadag over ‘medezeggenschap onder druk’, met diverse workshops (“Wat een leerzame en leuke dag!”)
 • adviseert een aantal organisaties over het vormgeven van thuiswerkbeleid waaraan ook in het post-pandemische tijdperk een blijvende behoefte zal zijn
 • helpt teams in het opzetten, begeleiden en effectiever maken van online vergaderingen en meetings
Annemiek Meinen Annemiek Meinen

 • begeleidt diverse heidagen van colleges van B&W om hun samenwerking en de strategie voor de laatste 1,5 jaar te versterken
 • heeft weer twee nieuwe leiderschapstrajecten gestart met beginnende burgemeesters in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters
 • werkt voor de provincie Utrecht samen met ambtenaren en bestuurders aan de samenwerking en de strategie van het Schone Lucht programma
Tom Leest Tom Leest

 • verzorgde een tweedaagse training voor de ondernemingsraad en (deels) de bestuurder van AMS-IX
 • trad op als gespreksleider tijdens een online webinar van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over de verstedelijkingsstrategie
 • gaat aan de slag als omgevingsmanager voor de RET om in afstemming met betrokken stakeholders tot een geschikte nieuwe stallingslocatie voor metro’s te komen
Wilma Ruis Wilma Ruis

 • leert snel bij wat er online allemaal mogelijk is en ontdekt dat een online training net zo inspirerend, vernieuwend en gezellig kan zijn als een offline training (Heeft u de gedeelde borrelbox al ontdekt?)
 • begeleidt een organisatie bij het aanpassen van de medezeggenschapsstructuur aan de verandering in de zeggenschap
 • adviseert bestuurder en ondernemingsraad van een zorginstelling over participatie van medewerkers bij het ontwikkelen van duurzaam inzetbaar personeelsbeleid