Werkboek voor burgemeesters

Uitreiking burgemeestersboek

Werkboek voor burgemeesters

Annemiek Meinen schreef een boek over kwesties waar burgemeesters mee worstelen. Problemen in college, raad of ambtelijke organisatie. Moeizame verhoudingen met wethouder, gemeentesecretaris of griffier. Lastige zaken als integriteit en status.

Lees meer
placeholder

Stilstaan om vooruit te komen

Bij moeizame veranderprocessen de tijd nemen om te onderzoeken waarom mechanismes werken zoals ze werken. Pas na een diepgaande analyse ontstaat gezamenlijkheid, energie, beweging. En dan gaat het ook met een sprong vooruit!

Lees meer