OR Coaching

Teamcoaching en beeldcoaching

Hoe beter de samenwerken binnen de OR hoe effectiever je kunt functioneren. Toch gaat die niet vanzelf. Zowel startende als ervaren teams merken dat het samenwerken niet altijd even makkelijk is. Waar mensen (in teams) samenwerken, ontstaat dynamiek, maar ook stagnatie. De Beuk analyseert het teamspel en begeleidt de OR op weg naar effectief functioneren. Een team groeit weer wanneer de leden feedback kunnen geven, ontvangen en vragen. Van elkaar, van de omgeving en van het team als geheel. We werken met een door De Beuk ontwikkeld competentiespel, kernkwadranten, video interactie analyse of andere methoden naar gelang de vraag van de OR. Hoe kun je elkaars talenten zo goed mogelijk inzetten?

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Je zet je talenten minder goed in dan je zou willen en verliest plezier in het OR werk.
 • Het Dagelijks Bestuur van de OR trekt de kar er er komt te weinig uit het team.
 • Samenwerking in het team vraagt meer energie dan het oplevert.

Het gevolg is:

 • Als OR lid zou je eigenlijk meer inbreng willen hebben. 
 • Als team ben je minder effectief: kwaliteiten worden niet benut.
 • Samenwerking wordt onaantrekkelijk; OR leden haken af.  

Wat kun je eraan doen?

 • Start ermee het gesprek hierover te voeren: wat is er aan de hand?
 • Gebruik teamcoaching als hefboom naar verandering.
 • Zet beeldcoaching in om communicatie te begrijpen en veranderen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Teamcoaching: de hefboom naar verandering

Waar mensen (in teams) samenwerken, ontstaat dynamiek, maar ook stagnatie. De Beuk analyseert het teamspel en begeleidt de OR op weg naar effectief functioneren. Een team groeit weer wanneer de leden feedback kunnen geven, ontvangen en vragen. Van elkaar, van de omgeving en van het team als geheel. Dat betekent dat we zijn gericht op interactie binnen het team. We maken patronen en onderliggende  denkbeelden, opvattingen, overtuigingen, normen en waarden zichtbaar. Van daaruit zoeken we naar de hefboom voor verandering.

Teamcoaching helpt bij vragen als:

 • Hoe kunnen we effectiever samenwerken als OR?
 • Hoe kunnen we beter inspelen op wat de rest van de organisatie en de omgeving van ons vraagt?
 • In welke fase van ontwikkeling staat ons team en hoe komen we een stap verder in onze ontwikkeling?
 • Het lukt ons steeds niet om onze resultaten te halen, wat kunnen we doen om te zorgen dat dit wel gebeurt?
 • We hebben net een training gehad, maar vervallen na een tijdje weer in onze oude manier. Hoe zorgen we dat het geleerde onderdeel wordt van ons werk?
 • We zijn net gestart als team, hoe zorgen we ervoor dat we elkaars kwaliteiten leren kennen en gebruiken?

Beeldcoaching: je ziet het pas als je het door hebt

Bij beeldcoaching draaien we de Cruyffiaanse uitspraak om: je krijgt het door als je het ziet. We bekijken en bespreken korte videofragmenten om interactiepatronen in de communicatie te begrijpen en te kunnen veranderen. Tijdens het coachingsproces gebruiken we de reflectieve cyclus van Korthagen: De leerervaring, de leervraag, terugblikken op het handelen, bewust worden, de essentie ontdekken, alternatieven ontwikkelen, handelen: concrete acties in een concrete context oefenen. Wanneer we weer op de laatste stap reflecteren, ontstaat een cyclisch leerproces.

Scherpstellen van de coachingsvraag

Coaching begint altijd met een gesprek over waar je tegenaan loopt en wat je wilt verbeteren. Dat kan van alles zijn: een bijeenkomst soepeler voorzitten, effectiever vergaderen met het hele team. Met doorvragen van de coach achterhalen we waar het je precies om gaat.

Opname van de dagelijkse praktijk

Soms is er al beeldmateriaal voorhanden en anders maken wij een video-opname van de OR aan het werk is: in de OR vergadering, of tijdens de overlegvergadering met de bestuurder.  De coach analyseert de opname en zoekt er korte fragmenten uit die een relatie hebben met de coachingsvraag: een aantal fragmenten waarin het goed gaat en een aantal fragmenten waarin het beter kan.

Gericht kijken

Samen bekijken we de fragmenten, waarbij we letten op de interactiepatronen. Met gericht kijken kan in een fragment van niet meer dan 30 seconden al duidelijk worden hoe de interactie in het algemeen verloopt. De coach stelt gerichte vragen als ‘Wat zien jullie hier gebeuren?’ en ‘Hoe wordt erop gereageerd?’

Reflectie en alternatieven ontwikkelen

We werken aan inzicht in het eigen handelen en aan het effect daarvan. We zoeken naar patronen om de kern van het probleem te pakken te krijgen. We vinden aanknopingspunten voor verbetering. We bedenken alternatieven en passen nieuwe manieren van doen toe.

 

Werk met het Koppelrollenspel

De Beuk heeft Het Koppelrollenspel ontwikkeld om te onderzoeken of teamleden elkaars competenties en kwaliteiten kennen en of ze elkaar goed aanvullen. We werken er graag en veel mee in verschillende soorten teams. Het Koppelrollenspel agendeert, verrast, verheldert, breekt open.

Ik wil meer weten over het spel

Korte video over 'de kijkrichting'