Gespreksleiding

Talent voor inhoud en interactie, van expertmeeting tot conferentie

Maak je expertmeeting, conferentie, debat en gesprekstafel tot een succes met doorgewinterde en ontspannen gespreksleiding.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Een conferentie of meeting suddert maar door; de energie sijpelt weg.
 • Deelnemers haken af of zoeken hun heil in hun smartphone.
 • Het programma ziet er goed uit, maar de sprekers souperen alle tijd voor interactie op.

Het gevolg is:

 • De bijeenkomst voldoet niet aan de verwachtingen.
 • Zowel bezoekers als organisator zijn ontevreden met opbrengst en sfeer.
 • Imagoschade voor de organisatie.

Wat kun je eraan doen?

 • Betrek een gespreksleider die zorgt voor vaart, lichtheid en resultaat.
 • Zorg voor gespreksleiding die meedenkt over programma, sprekers en actieve betrokkenheid van deelnemers.
 • Benut de expertise van De Beuk in gespreksleiding bij debat en dialoog, stadsgesprekken en bewonersavonden, conferenties en expertmeetings.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Gespreksleiding: onafhankelijk en creatief 

 • Bijeenkomsten hebben baat bij een onafhankelijke gespreksleider die boven de partijen en hun belangen staat. 
 • Iemand die doorvraagt bij onduidelijkheid, en die ook reageert op de onderstroom. En ruimte geeft aan de stem van de minderheid.
 • Die het tempo bewaakt, bij het inzakken van de concentratie een versnellende interventie pleegt en bij oplopende emoties vertraagt. 
 • Die steeds het beoogde resultaat voor ogen houdt. 
 • Die zorgt voor op tijd beginnen en eindigen.


Rijke ervaring en breed inzetbaar

 • We worden ingeschakeld als gespreksleider door overheden, organisaties en samenwerkingsverbanden
 • Bij kleine en grote bijeenkomsten, heidagen en happenings
 • Bij medewerkers, bestuurders, boeren en buitenlui
 • Als er verdiept moet worden, draagvlak nodig is, meningsvorming tot stand moet komen
 • Met inzet van creatieve werkvormen en activerende aanpak


Gespreksleiding begint bij de voorbereiding 

Onze gespreksleiders denken ook altijd mee in de voorbereiding.

 • Is het doel van de bijeenkomst duidelijk?
 • Zijn de juiste gesprekspartners betrokken?
 • Zijn de sprekers goed ingepraat?
 • Heeft de uitnodiging de juiste toon?
 • Zit er een goed ritme in het programma?
 • Zijn de praktische voorwaarden goed geregeld: ruimte, opstelling, techniek, catering? 

Ja, ik wil meer weten over gespreksleiders van De Beuk

Ik wil meer weten