Lopende en recente opdrachten – najaar 2019

 

Dorien de Wit Dorien de Wit

• is bij de concurrentiegerichte dialoog over dijkversterking door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard betrokken als onafhankelijk voorzitter en bewaker van gelijk speelveld;

• is gespreksleider bij ateliers over de verstedelijkingsstrategie in de regio’s Den Haag-Rotterdam en Metropool Amsterdam;

• trad op als begeleider van een zelfevaluatie bij de Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie;

• begeleidde een reflectiebijeenkomst van directeuren van  kennisinstituten rond de ‘leefstijl’-thema’s voeding, beweging, seks, veiligheid, soa’s en (geestelijke) gezondheid.

Annemarie Reintjes Annemarie Reintjes

• verzorgde de evaluatie van de samenwerking in de bedrijfsvoering door vier gemeenten d.m.v. storytelling door de betrokken teams;

• is procesbegeleider en klankbord bij het ontwikkelen van de nieuwe koers door een organisatie in ontwikkelingssamenwerking;

• begeleidt samen met Annemiek Meinen een vertrouwenscommissie bij de profielschets en de werving van een nieuwe burgemeester;

• is onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Huren in Utrecht, bestaande uit een vertegenwoordiging van corporaties, huurdersorganisaties en gemeente.

Ina van Diepen

• doet voor een kenniscentrum de eindredactie van een boek over een onderzoek naar organisatiecontext en problematisch cliëntgedrag;
• maakt inhoudelijke verslagen van uiteenlopende bijeenkomsten;
• gaf de website van een gemeente een overzichtelijke structuur en redigeerde en herschreef de teksten;
• maakte Doel-Inspanningen-Middelen-visualisaties voor de jaarplannen in gemeenten.

Tom Leest Tom Leest

• verzorgde een Engelstalige training voor de nieuwe OR van Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX);

• trad op als gespreksleider in Lansingerland tijdens een avond over de rol van de gemeenteraad bij het thema duurzaamheid;

• is omgevingsmanager voor het project A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat, waarbij hij nauw samenwerkt met aannemerscombinatie De Groene Boog;

• maakt als Leids raadslid onderdeel uit van de jury voor het Leids jeugdlintje, een aanmoedigingsprijs voor kinderen die zich inzetten voor de maatschappij.

Annemiek Meinen Annemiek Meinen

• zette samen met de gemeente Den Bosch een leerplaats bestuursadvisering op, waar inmiddels ruim 100 ambtenaren aan meededen;

• is weer een ‘klasje’ gestart met twaalf beginnende burgemeesters in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters;

• is procesbegeleider voor het programma Schone lucht van de provincie Utrecht, ter ondersteuning van programmamanagers en lokale bestuurders;

• begeleidt diverse reflectiesessies met colleges en gemeenteraden over hun functioneren en hun ambities voor de resterende 2,5 jaar.

Wilma Ruis Wilma Ruis

• begeleidt bestuurder en OR van een zorgorganisatie bij de analyse “waarom gaat het zoals het gaat”, als basis voor de agenda voor de medezeggenschap in 2020;

• trekt het gesprek over duurzame inzetbaarheid in een bedrijf vlot door samen met de ondernemingsraad te onderzoeken wat op het niveau van een medewerker nodig is;

• ontwerpt en begeleidt in een zorgorganisatie een proces waarin bestuurder, OR, medewerkers en vakbonden samenwerken aan een vernieuwd sociaal kader;

• is gespreksleider bij een ontmoeting tussen Rotterdamse ondernemers en het college van B&W met als thema de vermenging van functies bij de ontwikkeling van de stad.

Dick Termond Dick Termond

• voert bij opdrachtgevers het programma ‘Guided Reinvention‘ uit voor ondernemingsraden en bestuurders:
– bij RBI (onderdeel Reed Business) werken OR en bestuurder aan ‘hoe kan ik hier gelukkig werken’

– bij Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland werken OR en bestuurder aan ‘we willen zakelijk opereren’

– bij Vincent van Gogh (GGZ-instelling) werken OR en bestuurder aan ‘hoe betrekken we medewerkers en geven we hen de juiste invloed bij grote veranderingen’.

Adinda Bremer Adinda Bremer

• zat bij haar overlijdende vader en kort daarna aan haar eigen ziekbed en daar is ze voorlopig zoet mee;

• beschrijft haar werk wel eens gekscherend als ‘relatietherapie voor organisaties’ en is na een opleiding nu officieel relatietherapeut;

• leerde een club creatiever schrijven dan ze al deden

• begeleidde in een organisatie een goed gesprek met de directie.

Bernard Jan de Groot Bernard Jan de Groot

• begeleidt de OR van een grote zorginstelling in het stellen van hun doelen en onderzoekt welke faciliteiten nodig zijn om deze te bereiken;

• gaf een training aan de nieuwe ondernemingsraad van concertgebouw De Doelen in Rotterdam;

• begeleidt de Engelstalige ondernemingsraad van architectenbureau KCAP;

• volgt de tweede leergang Transactionele Analyse voor management & organisaties, wat veel inzicht oplevert om organisaties van klanten te begeleiden waar het niet lekker loopt in de samenwerking.