Deep Democracy

Nieuws

Inclusie als leidend principe:
wie doet er mee?

• Blog Focus op integriteit
van Annemiek Meinen

• Blog Liefde in de professie van bestuurder van Natasha van Dalen


Betrokken creatieve professionals


We werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid aan organisatie- en samenlevings­vraagstukken.
We versterken veranderkracht van mensen en organisaties en we verbinden energie en focus.
Open communicatie en slimme samenwerking staan centraal. 
In advies, begeleiding en training.

Wij zijn meedenkers en leveren als dwarskijkers een deskundige buiten­blik. Vanuit onze praktische en zich steeds vernieuwende kennis, opgedaan in onze 35 jaar ervaring als adviseurs en trainers, voor overheden, bedrijven en organisaties. In het sociale en in het ruimtelijke domein.

We helpen onze opdrachtgevers om actuele maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar ambities en concreet gedrag.
Ons uitgangspunt: iedereen die bij een vraagstuk betrokken is, ook betrekken bij de oplossing. We zijn gericht op kansen en resultaten. We creëren ruimte voor beweging. We combineren creatief en verrassend werken met een gedegen aanpak. 

Bekijk het eens zo

Philipp Blom zondag in Buitenhof: 
Er is in de geschiedenis geen voorbeeld van een volk dat grote migraties niet goed te boven is gekomen. Sterker: na enkele generaties levert het altijd voordeel. • Door de vierde industriële revolutie (het verdwijnen van arbeid door globalisering en robotisering) vallen juist die sociale klassen weg waar de linkse politieke partijen en vakbonden hun pijlen op richten. 
Het linkse denken is verhuisd naar de steden en terecht gekomen bij hoger opgeleiden. 

Dus: niet de vluchtelingen-problematiek, maar een zoveelste industriële revolutie ligt ten grondslag aan onbegrepen woede en ontevredenheid. 
Misschien moeten we daar dan ook maar onze aandacht op richten?

Dick Termond - 5 december

twitter: @TermondDick

Lees onze blogs en miniblogs.