Business Model Canvas

Transities in het sociale domein


Coaching met het oortje

Landschapscafé - foto Manschot Grafimedia

Nieuws

Op 2 juni Beukmiddag Cocreatie voor klanten en relaties

• Blog Tegenspraak
van Dorien de Wit

• Blog Artikel 25, vrijgemaakt 
van Dick Termond


Betrokken creatieve professionals


We werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid aan organisatie- en samenlevings­vraagstukken.
We versterken veranderkracht van mensen en organisaties en we verbinden energie en focus.
Open communicatie en slimme samenwerking staan centraal. 
In advies, begeleiding en training.

Wij zijn meedenkers en leveren als dwarskijkers een deskundige buiten­blik. Vanuit onze praktische en zich steeds vernieuwende kennis, opgedaan in onze 35 jaar ervaring als adviseurs en trainers, voor overheden, bedrijven en organisaties. In het sociale en in het ruimtelijke domein.

We helpen onze opdrachtgevers om actuele maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar ambities en concreet gedrag.
Ons uitgangspunt: iedereen die bij een vraagstuk betrokken is, ook betrekken bij de oplossing. We zijn gericht op kansen en resultaten. We creëren ruimte voor beweging. We combineren creatief en verrassend werken met een gedegen aanpak. 


Moed moet

De laagste trede op de participatieladder is ‘informatie geven’. De hoogste trede ‘meebeslissen’. 
Als het om het vraagstuk van de vluchtelingen gaat, klimt de overheid tot nu toe niet hoger dan de eerste trede. Nu het een paar keer flink uit de hand is gelopen, beraden bestuurders zich op wat te doen. Wat dat gaat worden? Waarschijnlijk anders informeren: tijdiger, completer, en vooral aan tafeltjes.

De overheid moet moed tonen. Hoger die ladder op!
In samenspraak met burgers naar oplossingen zoeken.
Niet terugtrekken in een bunker om daar te beslissen over de wijze waarop burgers dit keer geïnformeerd gaan worden over een besluit. 

Dick Termond - 25 januari
twitter: @TermondDick

Lees onze blogs en miniblogs.