Gezond gebit voor een beter leven

Regenboog tandartsproject
Moustafa trots op zijn nieuwe gebit, foto Merlijn Michon

“Nieuwe tanden”, wijst Moustafa naar zijn stralende lach, terwijl hij binnenloopt bij inloophuis Blaka Watra. Hij heeft afgesproken met maatschappelijk werker Mika. Er volgt een boks. “Mooi man”, zegt Mika.

Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog Groep gelooft in een stad waarin plek is voor iedereen. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken.

We zien in onze inloophuizen in Amsterdam veel mensen met een slecht gebit. Denk aan bijvoorbeeld zwarte of afgebroken tanden, een slechte adem, en vaak pijnklachten. Uiteraard heeft dat te maken met het feit dat men nooit naar de tandarts gaat, maar er zijn ook daklozen die hun gebit niet verzorgen, sommigen hebben dat zelfs nooit geleerd.

Mensen zijn vaak jaren niet op controle geweest bij een tandarts, hebben angst of geen toegang tot middelen om hun gebit te verzorgen. Hierdoor ervaren de mensen die wij helpen, veel ongemak. Goed eten wordt lastig zonder een gezond gebit. Mensen die op straat leven, hebben al een fragielere gezondheid en als zij geen goede voeding tot zich kunnen nemen, wordt dit alleen maar slechter. Een gezond gebit is niet vanzelfsprekend als je op straat leeft. Ook in sociaal-maatschappelijk opzicht is een goed gebit van groot belang.

Dagelijks vragen gemiddeld twee mensen hulp voor mondzorg. We bekijken per persoon wat de hulpvraag is en of we aanspraak moeten maken op dit project of dat het via een andere financiële weg kan. Wekelijks verwijzen we drie mensen door.

Regenoog tandartsproject
Inloophuisbezoeker Moustafa en maatschappelijk werker Mika Foto: Merlijn Michon

https://www.deregenboog.org/

Project ingebracht door Charlotte Riem Vis, adviseur bij De Beuk van 2009 tot 2011, en Febe Deug, adviseur bij De Beuk van 1990 tot 2011