Blogs

Heen en Weer

Bewonersinvloed bestaat. Als de Maastunnel zeven maanden dicht moet voor fietsers en voetgangers, pikken wijkbewoners het niet om drie kwartier om te rijden met een bus. We krijgen een mooie oversteek van vijf minuten met een veerpont.

Lees meer

Leeftijd

Mijn vader kreeg een nieuwe heup. Het viel hem tegen dat hij niet de dag na de operatie naar huis kon. Kennissen met nieuwe heupen mochten naar huis zodra ze een paar stappen konden zetten. Misschien waren die iets jonger, mijn vader is 95.

Lees meer

Gedragsverandering

Niet elke gedragsverandering is haalbaar. Go slow zal best een goed advies zijn, maar het kost me – ondanks ruim voldoende oefening – ongelooflijk veel moeite om me aan te passen aan hoe mijn moeder living slowly tot ware kunst verheven heeft.

Lees meer
placeholder
Rode draad

Sociale duurzaamheid inspireert

Sociale duurzaamheid blijkt de rode draad van mijn werk en mijn leven te zijn. Drie elementen inspireren me, liefst tegelijk: de omgeving vormgeven, kwaliteit van leven op de agenda zetten/houden en mensen laten samenwerken vanuit verschillende belangen.

Lees meer
placeholder

Laat Overvecht een springplankwijk zijn

Met het plan De Versnelling gaan bewoners en professionals zorgen dat de wijk de kracht die als krachtwijk is opgebouwd, behoudt. Daarvoor zijn inzet en samenwerking nodig, maar ook dat mensen anders naar Overvecht gaan kijken.

Lees meer
placeholder

Participatie en aardgasvrij leven

De omslag naar koken en verwarmen zonder aardgas is een grote ingreep. Hoe kunnen bewoners betrokken worden bij deze warmtetransitie? Welke ervaringen en inzichten uit andere participatieprocessen kunnen we benutten?

Lees meer
placeholder

Peer educators in Uganda

Impressies van een reis met de stuurgroep van GUSO, over de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid in Uganda. Jongeren worden getraind om andere jongeren voor te lichten en met hen in gesprek te gaan.

Lees meer
placeholder