Coaching

Individuele coaching, teamcoaching en beeldcoaching

Coaching op maat voor leidinggevenden, professionals, teams en andere samenwerkers. In een individuele coaching krijg je onverdeelde aandacht en werk je op een intensieve manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt (een betere) regisseur van je talenten en professionele kwaliteiten. Waar mensen (in teams) samenwerken, ontstaat dynamiek, maar ook stagnatie. De Beuk analyseert het teamspel en begeleidt teams op weg naar effectief functioneren. Een team groeit weer wanneer de leden feedback kunnen geven, ontvangen en vragen. Van elkaar, van de omgeving en van het team als geheel. Indien gewenst kunnen we werken met Birkman-assessments.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Je zet je talenten minder goed in dan je zou willen en verliest plezier in het werk.
 • Je raakt verstrikt in een (politiek) krachtenspel.
 • Samenwerking in het team vraagt meer energie dan het oplevert.

Het gevolg is:

 • Als persoon werk je onder je kunnen; dat demotiveert.
 • Als team ben je minder effectief: kwaliteiten worden niet benut.
 • Samenwerking wordt onaantrekkelijk; teamleden haken af.  

Wat kun je eraan doen?

 • Start met individuele coaching om weer regisseur van je talent en kwaliteit te worden.
 • Gebruik teamcoaching als hefboom naar verandering.
 • Zet beeldcoaching in om communicatie te begrijpen en veranderen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Individuele coaching: word regisseur van je talent en kwaliteit

In een individuele coaching krijg je onverdeelde aandacht en werk je op een intensieve manier aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt (een betere) regisseur van je talenten en professionele kwaliteiten. In de gesprekken gaan we in op de dingen die zichtbaar zijn en vragen we door op de minder zichtbare onderstroom van je gedrag en denkbeelden zodat je geprikkeld wordt tot zelfonderzoek. We geven feedback op je functioneren en houden je een spiegel voor.

Individuele coaching helpt bij vragen als:

 • Hoe krijg ik meer zicht op mijn talenten en hoe zet ik deze beter in?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik (weer) meer plezier krijg in het werk?
 • Hoe maak ik me mijn werk weer meer eigen?
 • Hoe leid ik mijn team naar de volgende fase in het ontwikkelingsproces?
 • Hoe geef ik leiding aan mijn team in de reorganisatie die op ons afkomt?
 • Hoe ga ik om met dit conflict op het werk?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik daadkrachtiger overkom?
 • Hoe kan ik mij het beste bewegen in het krachtenspel dat op het werk ontstaat?

Een aanpak die bij je past

 • In het eerste gesprek verhelderen wij je coachingsvraag en onderzoeken we hoe we het beste aan je vraag kunnen werken. Immers, een coachingsvraag kan met behulp van verschillende methodieken beantwoord worden.
 • Daarna volgen, afhankelijk van je vraag, 6 tot 8 coachingsgesprekken van ongeveer anderhalf uur waarin je weer de regisseur wordt van je talenten en professionele kwaliteiten.
 • We kunnen gebruik maken van een Birkman-assessment om meer zicht te krijgen op jouw behoeften en stressfactoren.
 • In de gesprekken gaan we in op de dingen die zichtbaar zijn en vragen we door op de minder zichtbare onderstroom van je gedrag en denkbeelden zodat je geprikkeld wordt tot zelfonderzoek. We maken gebruik van persoonsgerichte oefeningen door bijvoorbeeld situaties na te laten spelen of op een creatieve manier je vraag te onderzoeken. Daarvoor kunnen we verschillende technieken inzetten, zoals een biografie, een succesanalyse of we laten je feedback van anderen verzamelen.
 • Indien gewenst geven we je na de coachingssessies oefeningen mee, waarmee je de opgedane inzichten gaat toepassen. Als je dat wilt, houd je in een logboek je leerervaringen bij. Aan het eind van iedere sessie kijken we steeds met je of we op de goede weg zijn, zodat jezelf een vinger aan de pols houdt.

Teamcoaching: de hefboom naar verandering

Waar mensen (in teams) samenwerken, ontstaat dynamiek, maar ook stagnatie. De Beuk analyseert het teamspel en begeleidt teams op weg naar effectief functioneren. Een team groeit weer wanneer de leden feedback kunnen geven, ontvangen en vragen. Van elkaar, van de omgeving en van het team als geheel. Dat betekent dat we zijn gericht op interactie binnen het team. We maken patronen en onderliggende  denkbeelden, opvattingen, overtuigingen, normen en waarden zichtbaar. Van daaruit zoeken we naar de hefboom voor verandering.

Teamcoaching helpt bij vragen als:

 • Hoe kunnen we effectiever samenwerken als team?
 • Hoe kunnen we beter inspelen op wat de rest van de organisatie en de omgeving van ons vraagt?
 • In welke fase van ontwikkeling staat ons team en hoe komen we een stap verder in onze ontwikkeling?
 • Het lukt ons steeds niet om onze resultaten te halen, wat kunnen we doen om te zorgen dat dit wel gebeurt?
 • We hebben net een training gehad, maar vervallen na een tijdje weer in onze oude manier. Hoe zorgen we dat het geleerde onderdeel wordt van ons werk?
 • Hoe bevorderen we de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van onze organisatie?
 • We zijn net gestart als team, hoe zorgen we ervoor dat we elkaars kwaliteiten leren kennen en gebruiken?

De Beuk zet teamcoaching vaak in bij organisatieontwikkeling en veranderprocessen. De coaches van De Beuk stimuleren het team om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de professionele ontwikkeling van het team en de resultaten daarvan.

Beeldcoaching: je ziet het pas als je het door hebt

Bij beeldcoaching draaien we de Cruyffiaanse uitspraak om: je krijgt het door als je het ziet. We bekijken en bespreken korte videofragmenten om interactiepatronen in de communicatie te begrijpen en te kunnen veranderen. Tijdens het coachingsproces gebruiken we de reflectieve cyclus van Korthagen: De leerervaring, de leervraag, terugblikken op het handelen, bewust worden, de essentie ontdekken, alternatieven ontwikkelen, handelen: concrete acties in een concrete context oefenen. Wanneer we weer op de laatste stap reflecteren, ontstaat een cyclisch leerproces.

Scherpstellen van de coachingsvraag

Coaching begint altijd met een gesprek over waar je tegenaan loopt en wat je wilt verbeteren. Dat kan van alles zijn: een bijeenkomst soepeler voorzitten, minder sturend zijn als adviseur, effectiever vergaderen met het hele team. Met doorvragen van de coach achterhalen we waar het je precies om gaat.

Opname van de dagelijkse praktijk

Soms is er al beeldmateriaal voorhanden en anders maken wij een video-opname van u terwijl u aan het werk bent: in een vergadering, bij een presentatie, in een adviesgesprek. De coach analyseert de opname en zoekt er korte fragmenten uit die een relatie hebben met de coachingsvraag: een aantal fragmenten waarin het goed gaat en een aantal fragmenten waarin het beter kan.

Gericht kijken

Samen bekijken we de fragmenten, waarbij we letten op de interactiepatronen. Met gericht kijken kan in een fragment van niet meer dan 30 seconden al duidelijk worden hoe de interactie in het algemeen verloopt. De coach stelt gerichte vragen als ‘Wat zie je hier gebeuren?’ en ‘Hoe wordt erop gereageerd?’

Reflectie en alternatieven ontwikkelen

We werken aan inzicht in het eigen handelen en aan het effect daarvan. We zoeken naar patronen om de kern van het probleem te pakken te krijgen. We vinden aanknopingspunten voor verbetering. We bedenken alternatieven en passen nieuwe manieren van doen toe.

 

Werk met het Koppelrollenspel

De Beuk heeft Het Koppelrollenspel ontwikkeld om te onderzoeken of teamleden elkaars competenties en kwaliteiten kennen en of ze elkaar goed aanvullen. We werken er graag en veel mee in verschillende soorten teams. Het Koppelrollenspel agendeert, verrast, verheldert, breekt open.

Ik wil meer weten over het spel

Korte video over 'de kijkrichting'