Posts

placeholder

Voor elke boom

Er verdwijnen heel veel arbeidsplaatsen. Dat kan niet allemaal met ‘natuurlijk verloop’. Bij massaontslag zou de stelregel moeten gelden dat alleen toestemming wordt gegeven als er elders evenveel arbeidsplaatsen worden gecreëerd.

Lees meer
placeholder

Bewonersavonden in de herhaling

Alternatief voor roerige plenaire informatie-bijeenkomsten: inloopavonden met gesprekken aan tafeltjes. Duidelijkheid geven dat er geen inspraak is omdat het besluit vaststaat. Wel met de inwoners in gesprek gaan over hun zorgen en hun vragen.

Lees meer
placeholder
placeholder

Buiten én binnen anders werken

Gemeentelijke en provinciale projectleiders werken vaak lekker samen met externe stakeholders, maar botsen in de eigen organisatie op procedures en systemen die niet aansluiten bij de externe dynamiek. Wat was ook alweer de bedoeling?

Lees meer
placeholder

In dienstverlening streven naar geluk

Met de decentralisatie rekent de overheid op meer efficiency. Gemeenten zouden hun inwoners kennen. Met het streven naar het geluk van de inwoners als uitgangspunt kunnen gemeenten inderdaad komen tot excellente dienstverlening.

Lees meer
placeholder
placeholder

Toezicht met tanden

Toezicht mét tanden begint met actief op zoek gaan naar kritische tegengeluiden en met tegenkracht binnenhalen in de RvT. Een communicatieve airbag is behulpzaam – niet voor afscherming, maar als bewustmaking van de meekijkende buitenwereld.

Lees meer
placeholder
placeholder