Blogs

placeholder

Toezicht met tanden

Toezicht mét tanden begint met actief op zoek gaan naar kritische tegengeluiden en met tegenkracht binnenhalen in de RvT. Een communicatieve airbag is behulpzaam – niet voor afscherming, maar als bewustmaking van de meekijkende buitenwereld.

Lees meer
placeholder
placeholder
placeholder

Waarden als schets van de horizon

Soms komen maatschappelijke actualiteit en denken over organisatieverandering samen. Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en dat tot grijpen naar regels. Maar het gaat om duidelijkheid over het doel, liefst geformuleerd in waarden of principes.

Lees meer
placeholder

Systeemverandering in Nepal

Tijdens een reis door Nepal met de WASH Alliantie was ik onder de indruk van de slimme systemen en de soepele samenwerking om sanitaire voorzieningen aan te leggen en gedragsverandering te bewerkstelligen.

Lees meer
placeholder

De kracht van het afwijkende

Om in complexe situaties tot goede oplossingen te komen is tegenkracht nodig. Goede leiders zien dat niet als weerstand, maar als middel om de eigen vooronderstellingen en argumenten voor keuzes te testen.

Lees meer
placeholder

Wijksafari’s in plaats van ramptoerisme

Hoe voorkomen we dat een wijk verstrikt raakt tussen enerzijds de wens om niet langer als probleemwijk te worden gezien en anderzijds de noodzaak om echte verandering stevig te verankeren? Taalgebruik, communicatie is belangrijk.

Lees meer
placeholder

Stilstaan om vooruit te komen

Bij moeizame veranderprocessen de tijd nemen om te onderzoeken waarom mechanismes werken zoals ze werken. Pas na een diepgaande analyse ontstaat gezamenlijkheid, energie, beweging. En dan gaat het ook met een sprong vooruit!

Lees meer
placeholder

Persoonlijk leiderschap, echte gedrevenheid

Goed leiderschap begint met de persoonlijke gedrevenheid om samen met anderen een doel te bereiken. Keuzes maken op geleide van wat je zelf vindt en voelt. En bij onoverkomelijke verschillen in inzicht over de koers, niet gaan voor de bonus, maar afscheid nemen en nieuw inspirerend werk zoeken.

Lees meer