Democratievernieuwing

Vernieuwing van de democratie is hot.  Zoek je ook naar nieuwe vormen om mensen te betrekken in je organisatie,  buurt of de samenleving? De Beuk staat je bij met onze kennis van participatie en zeggenschap, en met inzet van Deep democracy.

De zoektocht naar vernieuwing van  democratie  spreekt ons, adepten van  democratie in samenleving en organisaties, vanzelfsprekend aan. Net zo goed als wanneer David van Reijbrouck zijn ideeën over andere vormen van burgerbetrokkenheid ontvouwt. Dan bespreken we binnen De Beuk zijn pamflet ‘Tegen verkiezingen’  en passen we zijn ideeën over loting en G1000 toe in onze opdrachten.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Participatieprocessen lijken op Poolse landdagen, waar de grootste schreeuwers het woord voeren.
 • Democratische processen lijken niet te leiden tot echte invloed; onduidelijk is hoe de inbreng wordt gehonoreerd.
 • Mensen met minderheidsstandpunten delven keer op keer het onderspit. Hun mening lijkt er niet toe te doen.

Het gevolg is:

 • Veel mensen haken af en maken geen gebruik van stemrecht en participatie, als werknemers in organisaties en als burgers in hun wijk of gemeente.
 • Discussies over politiek en maatschappelijke issues verzanden in cynisme en populisme.
 • De gemeenteraad en bestuurders raken in verwarring en zoeken naar hun rollen.
 • Vertrouwen in de overheid en in de leiding van organisaties neemt af.

Wat kun je eraan doen?

 • Participatieprocessen transparant en goed organiseren, en goed verbinden met de beslissers: gemeenteraad, college, leidinggevenden in organisaties.
 • In organisaties moderne medezeggenschap organiseren.
 • Veel meer gebruik maken van de benadering van deep democracy.

 

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Deep democracy

De herkomst van Deep Democracy ligt in Zuid-Afrika. Na de formele opheffing van de apartheid begin jaren ’90 was een enorme omslag in het denken nodig. Hoe kun je omgaan met verschillen terwijl je bent opgevoed in een samenleving die zich kenmerkt door het maken en uitvergroten van verschillen? Hoe raak je en blijf je in gesprek met mensen die voorheen ‘de anderen’ waren waar je met je rug naar toe leefde?

De wijsheid van de minderheid
Bij Deep Democracy gaat het over benutten van de wijsheid van de minderheid. Grondlegster van de methode is de Zuid-Afrikaanse psycholoog Myrna Lewis. In een interview in De Volkskrant zegt zij over de methode in de Zuid-Afrikaanse context: “Iedereen moest ertoe worden aangezet zich eerlijk uit te spreken. Als de minderheidsstem wordt gesmoord, wordt de kiem gelegd voor verzet, voor sabotage. Alle angsten, ook die van de blanke manager voor omgekeerd racisme, kwamen aan bod.” 
In de Nederlandse setting zijn centrale elementen: bewustwording van eigen vooroordelen en via confrontatie met het eigen ongemak stappen zetten om onderlinge spanningen te verminderen. Ook over het goed omgaan met minderheidsstandpunten is veel te leren. 

Zaken die raken
We benutten Deep Democracy ook om sneller in gesprek te komen over ‘zaken die raken’ in de groep. Het besef dat iets dat door iemand wordt geuit (een mening, emotie, waarneming) niet alleen van die persoon is, maar in en van de groep is, helpt om het op te pakken, te benutten en te verspreiden.

Inclusief werken 
We omhelzen Deep Democracy omdat het aansluit bij onze behoefte om inclusief te werken, om teams en organisaties en liefst ook de samenleving beter te laten functioneren. In opdrachten over samenleven in een wijk vol verschillen. In begeleiding van lastige besluitvormingsprocessen waar ondernemingsraden en gemeenteraden voor staan. Bij ondersteuning van organisaties die kwesties zoals radicalisering beter willen snappen en bespreekbaar maken.

 • We zijn al ruim 40 jaar betrokken bij vernieuwing van de (lokale) democratie; we begeleidden tal van vernieuwende experimenten met participatie.
 • We leiden al meer dan vier decennia politici op in democratisch handelen: van burgemeesters en wethouders tot  raadsleden en statenleden. 
 • Adviseurs van De Beuk zijn opgeleid in Deep Democracy door Jitske Kramer en Sandra Bouckaert.