Arbeidsvoorwaardenlift

Invloed op arbeidsvoorwaarden:

 • De OR leert een traject op te zetten om tot goede arbeidsvoorwaarden te komen.
 • Zo voorkom je dat de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden vaststelt.
 • Je leert hoe je als OR onderhandelt over arbeidsvoorwaarden.
 • De OR bouwt een visie op de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden en organisatie.
 • Je neemt de achterban mee en betrekt die bij het traject.
 • Wij leren je hoe je het kunt aanpakken en maken onszelf overbodig.

 

Ja, ik wil meer weten

De bestuurder bepaalt de arbeidsvoorwaarden

 • De meeste arbeidsvoorwaarden worden door de HR afdeling vastgelegd.
 • De OR wordt wel ge├»nformeerd maar heeft over veel onderwerpen geen medezeggenschap.

Medewerkers zijn niet betrokken

 • Omdat het altijd al zo is gegaan leeft het onderwerp arbeidsvoorwaarden nauwelijks bij de medewerkers.

De OR onderhandelt over arbeidsvoorwaarden

 • De OR wordt een volwaardige partij bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden.
 • De medewerkers worden daar actief bij betrokken.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

De arbeidsvoorwaardenlift

Als OR kun je grote invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor heeft De Beuk de Arbeidsvoorwaardenlift ontwikkeld.

Werknemers oefenen graag invloed uit op hun arbeidsvoorwaarden.

In organisaties die niet onder een CAO vallen, stellen bestuurders vaak eenzijdig de arbeidsvoorwaarden vast. Dat kan anders: de OR heeft mogelijkheden tot medezeggenschap in de arbeidsvoorwaarden.

Dit is niet alleen in het belang van de medewerkers: goede arbeidsvoorwaarden en actieve medezeggenschap maken een organisatie tot een aantrekkelijke werkgever.

Passende arbeidsvoorwaarden

De Beuk helpt de OR hoe hij in de eigen organisatie meer invloed kan krijgen op de arbeidsvoorwaarden. Denk aan de hoogte van de loonsverhoging, aanpassing van vakantiedagen en opleidingsbudgetten.

Dat gaat in drie stappen:

Lift mee

We bespreken de mogelijkheden om tot collectieve arbeidsvoorwaarden te komen. Hoe gaat dat in zijn werk en welke aanpak heeft de voorkeur van de OR? Waar wil de organisatie naar toe, wat voor type medewerkers horen daarbij en wat voor soort arbeidsvoorwaarden?

Wat is haalbaar? Is je bestuurder ook vatbaar voor je argumenten over invloed op arbeidsvoorwaarden en hoe kom je tot een win/win situatie?

We verkennen drie mogelijkheden voor medewerkers om invloed te krijgen op hun arbeidsvoorwaarden: individueel, door de OR of door vakorganisaties.

Facelift

We lopen we door het huidige pakket arbeidsvoorwaarden heen en kijken welke voorwaarden niet meer gebruikt worden en welke geactualiseerd of herschreven kunnen worden. De arbeidsvoorwaarden worden ‘gelift’.

Participatielift

Door focusgroepen te organiseren worden de medewerkers optimaal betrokken bij het tot stand komen van de arbeidsvoorwaarden. Wij onderzoeken per cluster arbeidsvoorwaarden welk niveau van participatie wenselijk en haalbaar is (in totaal zijn er vijf niveaus van participatie, van inspraak tot cocreatie). Op welk niveau wil je terecht komen?

Het Handboek Moderne Medezeggenschap

Ja, ik wil het Handboek Moderne Medezeggenschap

Meer weten over de arbeidsvoorwaardenlift?

Neem contact met ons en we bespreken wat de mogelijkheden zijn voor de OR.

Maak een afspraak