OR en conflictbemiddeling

De kunst van onpartijdigheid

Het is een kunst apart: omgaan met partijen die het niet met elkaar eens zijn of erger nog: een conflict hebben. Hoewel je als OR-lid niet per se conflicten hoeft op te lossen, is het wel erg handig te weten hoe je het best in dergelijke situaties kunt handelen. Je laat je bijvoorbeeld eenvoudig meezuigen in de emoties en verontwaardiging van de ene partij, waar later blijkt dat de medaille ook nog een andere kant heeft. Hoe doe je partijen recht en word je zelf geen onderdeel van een conflict?

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Leden van de OR hebben al lange tijd voortdurend verschil van mening.
 • Zodra zich iets voordoet dat op een conflict lijkt, wordt er handig van onderwerp veranderd.
 • Er zijn twee kampen ontstaan binnen de OR die het over veel oneens zijn.
 • Het lukt niet een verschil van mening op te lossen.

Het gevolg kan zijn ...

 • Een meningsverschil kan escaleren tot een conflict.
 • Er gaat veel tijd en energie zitten in het kanaliseren van verstoorde verhoudingen.
 • De OR raakt verlamd doordat er geen besluiten kunnen worden genomen.
 • Het conflict treedt buiten de OR, wordt zichtbaar voor de buitenwereld en schaadt daarmee het imago van de OR.

Wat kun je eraan doen?

 • Zorg voor deëscalatie: spreek partijen apart en laat ze stoom afblazen.
 • Kies geen partij.
 • Laat partijen uitspreken wat er feitelijk is gebeurd en onderzoek of deze feiten overeenkomen.
 • Zorg dat er goed geluisterd, ontvangen en begrepen wordt.
 • Laat partijen aangeven wat het gedrag van de ander voor hen betekent.
 • Onderzoek de ruimte om tot een oplossing te komen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Fasering bij conflicthantering 

Spanningen nemen toe en zakken weer af. In een grafiek weergegeven zijn het bergen en dalen. Het beste moment om een (dreigend) conflict te analyseren, is ofwel voordat het explodeert ofwel na een explosie als de rust weer enigszins is teruggekeerd. Vaak echter worden conflicten besproken tijdens de piek van spanning. Vandaar de volgende fasering:

Fase 1: Stoom afblazen

Conflictpartners hebben het nodig om hun hart te luchten. Veel emoties, herhalingen. Jouw rol: wees een actieve luisteraar: samenvatten, doorvragen, reflectie.

Fase 2: Informatie

Wanneer je als buitenstaander hoort over een conflict, is het vaak een brei van informatie. Conflictpartners beschikken vaak over gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk andere informatie. Vandaar het belang om alle beschikbare informatie te verzamelen en te ordenen. Jouw rol: verzamelen, ordenen, doorvragen, samenvatten. Als meer conflictpartners aanwezig zijn, laat ze na elkaar vertellen. Onderscheid feitelijkheden en betekenis.

Fase 3: Analyse

Het uit elkaar pluizen en analyseren van conflicten is belangrijk om te kunnen komen tot de juiste soort oplossingen. Conflictpartners kunnen het soms over de analyse van het conflict eens worden. Soms niet. Jouw rol: meedenken, samenvatten, conclusies trekken.

Fase 4: Oplossingen

Oplossingen kunnen pas vruchtbaar besproken worden nadat het conflict geanalyseerd is. Een oplossing is een goede oplossing als daarna de conflictpartners werkelijk een streep onder het geheel kunnen zetten. Blijft de zaak door etteren, dan is de oplossing mislukt. Jouw rol: meedenken, conclusies trekken, afspraken helder krijgen. Check de realiteitswaarde van de gekozen oplossing, de slaagkans.

Het Handboek Moderne Medezeggenschap

Het Handboek Moderne Medezeggenschap bied je als OR ondersteuning om stapsgewijs te onderzoeken waar en hoe je jouw medezeggenschap kunt verbeteren. Voor nieuwe OR-leden is er een programma dat je op een moderne wijze wegwijs maakt in de ondernemingsraad.

Ja, ik wil het handboek

Conflicthantering kun je leren

Ik wil meer weten over conflicthantering