Pionieren in de polder

Artist impression van vier jaar geleden

Twee van ons gaan binnenkort verhuizen. Ieder met hun eigen partner en naar hun eigen huis, maar wel naar dezelfde locatie. Dat is dan ook een bijzondere plek: een dorpslandgoed in wording voor 82 huishoudens. In Oosterwold, een gebied in de gemeente Almere waar regelvrij gebouwd mag worden. Een stuk grond van zeven hectare met acht gebogen longhouses, die opgaan in het landschap. Energieneutrale woningen met daartussen stadslandbouw in moestuinen, boomgaarden en dierenweides. En een gezamenlijk ‘dorpshuis’ voor ontmoeting en activiteiten.

Annemarie: “Wij waren niet op zoek naar iets anders, maar dit kwam op ons pad. We vonden het meteen een superleuk project: én duurzaam én mooie architectuur én in een mooi gebied buiten én toch niet te ver van steden en cultuur. Het klopte helemaal en toch beschouwde ik het in eerste instantie als iets voor later. Maar op een gegeven moment dachten we: ‘Hoezo later? Het is juist fantastisch om zo’n dorp vanaf het begin met elkaar op te bouwen.’”

Ina: “Wij hoorden al een paar jaar verhalen over het Eemgoed, die we wel interessant vonden, maar niet op onszelf betrokken. We wilden echt niet weg uit Utrecht en uit ons fijne straatje. Maar vanwege mijn knarsende lijf en de klimaatcrisis gingen we toch eens kijken naar gelijkvloerse en duurzame appartementen. Wat we aan projecten tegenkwamen, was ofwel heel stedelijk (in een blokkendoos of verbouwde kerk, met nauwelijks groen en geen eigen buitenruimte) ofwel zo echt in de natuur dat je dan ook meteen van alles en iedereen verlaten zou wonen. En ze waren veel kleinschaliger.”

Annemarie: “De schaal van 82 woningen vind ik erg prettig. Klein genoeg om iedereen te kennen, maar wel zo groot dat je je niet met iedereen intensief hoeft te verbinden. Het is prima dat je meer met de een hebt dan met de ander, misschien ook wisselend afhankelijk van activiteiten waar je mee bezig bent, en dat het niet tot gedoe van uitsluiting leidt.”

Ina: “En we hebben allemaal bewust gekozen voor leven in een gemeenschap. De leus van de initiatiefnemer op de website klopt wel: in verbinding met de natuur en met elkaar.”

Annemarie: “Nou, we hebben als toekomstige bewoners in ‘Let’s Talk’ uitgewisseld over onze motivatie en onze verwachtingen en daar kwamen heel verschillende verhalen uit. De een slaat aan op de verbinding met elkaar, een ander heel erg op de duurzaamheid, weer anderen op het landschappelijke en het gezamenlijk groente en fruit verbouwen, nog weer anderen op de grote glazen pui van de woningen zelf. De nadruk op het collectieve of op de eigen plek, die weging is wel heel verschillend.”

Ina: “Gelukkig maar. Ik vind het zo leuk dat de bewonersgroep heel gemêleerd is. Senioren en baby’s, alleenstaanden en vijfpersoonshuishoudens, eco-pioniers en comfortzoekers, denkers en doeners.”

Annemarie: “Ja, we hebben echt alles ‘in huis’: allerlei talenten en professionele kennis en kunde. Dat merkten we in de jarenlange voorbereiding. Al voordat er ook maar één heipaal de grond in ging, realiseerden de toekomstige bewoners zich dat er een heleboel uitgezocht en besloten en georganiseerd moest worden om het samen wonen tot een succes te maken. Dus kozen we een bestuur voor de Vereniging van Eigenaars en gingen we in kleine tijdelijke denk/doegroepen aan de slag. Toen bleek dat mijn buren een heel verlichtingsplan kunnen bedenken voor de buitenruimte. Of echt verstand hebben van zonnepanelen of afvalwaterzuivering.”

Ina: “Of een laadplein voor elektrisch autorijden kunnen realiseren. Of opleidingen volgen over permacultuur voor de moestuinen. Of … goed zijn in het begeleiden van groepen en het stroomlijnen van besluitvorming, zoals jij bijvoorbeeld. Een heel technische toekomstige buur vertelde dat hij daar zo blij mee was; dat deed me echt goed. Het past ook helemaal dat de Eemgoeders ermee instemden om met methodieken van deep democracy aan de slag te gaan. Niet iets zomaar bij meerderheid besluiten, maar bezwaren onderzoeken en de wijsheid ervan gebruiken om de beslissing beter te maken.”

Annemarie: “Het is nu eindelijk allemaal werkelijkheid aan het worden. De eerste woningen zijn opgeleverd. Over twee maanden wonen wij er ook. Zo’n zin in!”

 

Annemarie Reintjes

Ina van Diepen

 

Zie de website van het Eemgoed.