Materialen voor De Walnoot

Bij kinderdagcentrum De Walnoot in Leiden wordt heel goed gekeken naar het kind en wat zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit doen de groepsbegeleiders in samenwerking met de begeleiders en de ouders. De Walnoot heeft elf groepen met ongeveer zeven á acht kinderen.

De Beukgift is specifiek ingezet voor de zogenaamde ZEMB-groepen, met kinderen met een Zeer Ernstige Meervoudige Beperking. Deze kinderen zitten in een rolstoel of in een aangepaste buggy en hun cognitieve niveau ligt tussen de 2 maanden en een jaar. Voor bijna elke handeling zijn ze afhankelijk van hun ouders of van begeleiders.

Met de Beukgift heeft De Walnoot een aantal zaken aangeschaft, zoals aangepast en eenvoudig te gebruiken speelgoed. ‘Schakelspeelgoed’ is bijvoorbeeld aangepast om met een drukknop of schakelaar te bedienen. Hiermee krijgen kinderen met een beperking bij het spelen zelf de regie over het speelgoed.

Ook heeft De Walnoot klankschalen gekocht van de gift. De kinderen hebben vaak geen idee van hun eigen lijf: als je niet kunt staan, ken je druk op je benen niet en ervaar je je eigen benen niet. Wanneer begeleiders klankschalen op hun lichaam plaatsen, krijgen ze een geluidsmassage en ervaren ze de trillingen.

Winterlandschap voor kinderdagcentrum De Walnoot

Daarnaast is een boost gegeven aan het ‘winterlandschap’ dat medewerkers van De Walnoot ieder jaar maken op een grote tafel,
met allerlei kersthuisjes en verlichting. De kinderen vinden dat prachtig en raken er niet op uitgekeken. Veel van de huisjes waren echter kapot of enorm verouderd. Dankzij de Beukgift zijn ze nu vervangen en aangevuld.

 

https://www.gemiva.nl/locaties/de-walnoot

Project ingebracht door Tom Leest, adviseur bij De Beuk vanaf 2009