Netwerken en allianties

Samenwerken aan maatschappelijke doelen in netwerken en allianties

Wij kennen de dynamiek in allianties en netwerken in allerlei domeinen:  gebiedsontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, gezonde wijken, samenwerkende gemeenten, zorg en welzijn, innovatie in arbeidsverhoudingen. We staan stuurgroep en programmamanagement van allianties op maat bij tijdens de startfase en tijdens de realisatiefase. Richten, inrichten en verrichten.

 

Ik wil meer informatie

Herken je dit?

 • Allianties en netwerken starten vaak enthousiast en bevlogen. Ieder wil snel aan het werk. Er wordt onvoldoende tijd besteed aan het elkaar en elkaars belangen leren kennen.
 • Netwerken en allianties worden – ondanks de verschillen – toch vaak ingericht alsof er sprake is van één organisatie met medewerkers voor wie dezelfde vereisten gelden.
 • Grote doelen vergen uithoudingsvermogen. Netwerken en allianties lijken na verloop van tijd aan vitaliteit in te boeten.

Het gevolg is:

 • Veel overleg om af te stemmen, zonder dat het onderlinge begrip groot is.
 • De leiders of trekkers werken heel hard, anderen beginnen af te haken.
 • Frustraties over de samenwerking en de werkwijze sudderen voort.
 • Het grote doel raakt uit beeld, er zijn onvoldoende kleine successen (benoemd).

Wat eraan te doen is:

 • Investeren in elkaar en elkaars belangen leren kennen.
 • Zorgen dat er heldere afspraken zijn over taken en verantwoordelijkheden.  
 • Je realiseren dat samenwerking geven en nemen is; bewaken of de kans om je doel te bereiken groter is met of zonder samenwerking.
 • Focussen op het doel en successen vieren.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Samenwerken in allianties: meerwaarde ontwikkelen 

Allianties zijn er om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken waar een enkele organisatie alleen niet uitkomt. Leden van de alliantie zijn organisaties die met hun eigen expertise, projecten en netwerk bijdragen aan het doel van de alliantie.

Gezamenlijkheid en eigenheid

Bijzonder aan een alliantie is dat alle deelnemende organisaties met één been in de alliantie staan en met het andere been in hun eigen organisatie – en met hun eigen achterban te maken hebben. Naast een gedeelde ambitie en een gezamenlijk doel hebben de deelnemende organisaties ook eigen doelen en belangen. Er is geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen de organisaties, wel zijn er een penvoerder en een programmamanager en vaak een onafhankelijk procesbegeleider. Over die rollen en de bijbehorende bevoegdheden worden afspraken gemaakt en er zijn spelregels over de onderlinge omgang.

Samenwerking vanuit verschillen

Kenmerkend is dat – uiteraard – de inhoudelijke doelen voorop staan. En dat allianties soms al zijn opgericht voordat er aandacht is geschonken aan de wijze van samenwerking. De verschillen tussen de deelnemende organisaties (o.a. kwaliteit, kennis, professionaliteit, organisatiecultuur, strategische opvattingen, financiële belangen) dragen in principe bij aan de resultaten van de alliantie. Maar het productief maken van verschillen is ook gewoon hard werken. Conflicten over het verdelen van middelen, over normen en waarden en ook over identiteit (waar zijn we samen van en hoe schuurt dat met ieders eigen identiteit) flakkeren makkelijk op. Onafhankelijke derden kunnen daarbij helpen.

Fases in de samenwerking

We maken onderscheid in drie fases, elk met hun eigen kenmerken en vereisten om de vaart in de samenwerking te houden:
• de start, waarin schuren en ontwerpen centraal staan
• de ontwikkelfase, gekenmerkt door ontdekken en leren
• de productieve fase, waarin de meerwaarde van de samenwerking tot zijn recht komt en de productiviteit groeit.

 

 Fase  Wat zien we?  Doen!
 Ontwerpen
 en schuren
 • Ambitie leidend en bindend
 • Inhoud boven tafel, strijd onder  tafel
 • Elkaar leren kennen: waterlijn naar beneden
 • Visie en waarden ontwikkelen
 • Werkafspraken maken: balans  tussen vertrouwen en controle
 Ontdekken 
 en leren
 • Apart samen werken
 • Verschillen ontdekken
 • Ontstaan van rangorde
 • Leeragenda opstellen
 • Reflecteren en delen
 • Extern profileren
 Productiviteit 
 en  meerwaarde
 • Gedeelde taal, gedeeld verhaal
 • Eenheid naar vormgeving
 • Meerwaarde krijgt vorm
 • Oogsten en vastleggen
 • Elkaars sterke kanten benutten
 • Tegenspraak organiseren

 

Wat kunnen we voor je doen?

 • Hulp bij opstarten en inrichten van allianties, coalities en netwerken
 • Onafhankelijk voorzitterschap
 • Tussentijdse APK
Ik wil meer informatie

Meer over samenwerken