Hybride werken

Afbeelding van Luis Ricardo Rivera via Pixabay

Even leek het post-pandemische tijdperk aangebroken en waren we druk bezig met de vraag hoe we kantoor en thuis goed kunnen combineren. Nu we weer voornamelijk thuis werken, lijkt deze vraag minder relevant. Maar hij komt terug: straks gaan we vast en zeker hybride werken waar het kan.

Veel organisaties lopen hiertegen aan en ik begeleid ondernemingsraden omdat deze een grote rol spelen bij tot stand komen van beleid voor hybride werken. Het gaat daarbij om organisatiecultuur, inrichting van thuiswerkplek & kantoor, arbeidsvoorwaarden en hoe je als OR acteert in de totstandkoming van het beleid. De OR heeft die rol vanwege het instemmings- en adviesrecht, maar ook omdat thuiswerken grote impact heeft op medewerkers en organisatie.

Ik zie dat er in praktijk heel verschillend mee wordt omgegaan.
Soms hebben organisaties nog helemaal geen beleid en kan de OR aanjager worden voor het tot stand komen ervan. Wat overal terugkomt, is de keuze over hoeveel dagen op kantoor en hoeveel thuis. Maar de discussie kan ook gaan over de verhouding tussen reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Of over of er wel of niet een bureaustoel moet worden verstrekt voor de thuiswerkplek.
Soms is er nog te weinig vertrouwen vanuit het management om medewerkers thuis te laten werken en gaat het dus eigenlijk over leiderschap en organisatiecultuur. Gelukkig zie ik dat steeds minder: wanneer de afgelopen periode ons íets geleerd heeft, is het dat medewerkers thuis eerder te veel dan te weinig werken! En ook daar moet weer naar gekeken worden: hoe zorg je dat medewerkers ontspannen en vitaal blijven, dat er een goede balans is tussen werk en privé?

Het is een veelzijdig en leuk onderwerp om met ondernemingsraden en bestuurders aan te werken. Mijn tip voor een OR: Begin met te onderzoeken wat de behoeftes van medewerkers zijn en betrek hen bij de gesprekken over hybride werken. Vervolgens kunnen OR en bestuurder samen optrekken om tot afspraken te komen.

Bernard Jan de Groot